Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η τοπική συντονιστική ομάδα του Προγράμματος INCLUDE, υπό τον Καθηγητή Φοίβο Παναγιωτίδη του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Το Πρόγραμμα INCLUDE: εφαρμογές της Ολιστικής Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ) στα σχολεία» τo Σάββατο 17 Απριλίου 2021 στις 10:30 – 15:00 . Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INCLUDE (Integrated Content and Language via a Unified Digital Environment), που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο Erasmus+. Το έργο INCLUDE αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενοποιημένου ψηφιακού περιβάλλοντος και πρωτότυπου υλικού για την ΟΕΠΓ (Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας, CLIL), την οποία τοποθετεί στα ευρωπαϊκά πολιτικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, προωθώντας την καλλιέργεια του πανευρωπαϊκού ιδεώδους (Europeanity).

Ως γνωστόν, η μέθοδος ΟΕΠΓ (CLIL) συνίσταται στη συνδυαστική διδασκαλία ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου. Μέσα σε αυτό το ολιστικό πλαίσιο, υποστηρίζει τη διδασκαλία ξένης γλώσσας ταυτόχρονα με περιεχόμενο, όπως μαθηματικά, γεωγραφία, επιστήμες, ιστορία κτλ. Συνεπώς, ο σκοπός του έργου INCLUDE είναι διττός:

  1. η δημιουργία μιας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας για την εναπόθεση και ανταλλαγή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα συνδυάζουν τη διδασκαλία θεμάτων σε μια σειρά από μαθήματα ταυτόχρονα με τη διδασκαλία της αγγλικής (προς το παρόν) γλώσσας·
  2. η δημιουργία έτοιμων διδακτικών πολυμεσικών σεναρίων προς χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Πιο συγκεκριμένα, η Ημερίδα «Το Πρόγραμμα INCLUDE: εφαρμογές της ΟΕΠΓ στα σχολεία»:

  • παρουσιάζει το έργο INCLUDE και τις εφαρμογές της ΟΕΠΓ στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης,
  • εξετάζει τις διάφορες πτυχές του προγράμματος, με έμφαση στην εφαρμογή της μεθόδου ΟΕΠΓ, μέσω των σεναρίων που αναπτύσσονται από τους εταίρους του προγράμματος,
  • παρουσιάζει την προώθηση των πανευρωπαϊκών ιδεωδών και την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπως αυτές προωθούνται μέσω του INCLUDE.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου με τα εργαλεία που αναπτύσσει το INCLUDE και να αλληλεπιδράσουν με ερευνητές/ερευνήτριες που ασχολούνται με την ΟΕΠΓ, αλλά και να ενθαρρύνει περαιτέρω την ενσωμάτωση της ΟΕΠΓ στο κυπριακό σχολείο. Επομένως η Ημερίδα αφορά

α. Καθηγητές/Καθηγήτριες Αγγλικών

β. Καθηγητές/Καθηγήτριες άλλων αντικειμένων που ενδιαφέρονται για την ΟΕΠΓ στην πράξη

γ. Καθηγητές/Καθηγήτριες σε μεταβατικές τάξεις

Το πρόγραμμα της Ημερίδας, αλλά και γενικότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα INCLUDE βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://ucy.ac.cy/include/en/

Όσοι/Όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα, καλούνται να προβούν στις σχετικές διευθετήσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον συντονιστή του έργου Καθ. Φοίβο Παναγιωτίδη στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ενώ οι εγγραφές των συνέδρων γίνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον διοργανωτή της Ημερίδας και ερευνητή του έργου, δρα Mohammed Shormani στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες και στις εγγεγραμμένες συμμετέχουσες θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

 

Εγκύκλιος