Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 11.2.06 και ημερ. 24 Μαρτίου 2021, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα προσφερθούν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά από τις 9:30 μέχρι τις 12:00 κάθε φορά, σύμφωνα με το πιο κάτω Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι οι σύνδεσμοι για τις συναντήσεις έχουν αλλάξει και παρατίθενται πιο κάτω:

 

ΟΜΑΔΑ Γ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 31/3/2021

Click here to join the meeting

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 7/4/21

Click here to join the meeting

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 21/4/21

Click here to join the meeting

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος - Ομάδα Γ΄