Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου ypp11614, ημερ. 07/01/2021, ενημερώνουμε ότι έχει αποφασιστεί, ως συνέπεια των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας, όπως δοθεί παράταση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό, μέχρι την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, στα τηλέφωνα 22402426, 22402358, 22402367 ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Εγκύκλιος