Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημ. 22/3/2021, σας υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προσφέρει πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων σε μαθητές/τριες, σε μη σχολικό χρόνο, με σκοπό τη συνεχή ενδυνάμωσή τους σε πολύ σημαντικά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ατομικής βελτίωσης και ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου.

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σάββατο, στις 10:00 π.μ. – 12:00 μ., από τις 3 Απριλίου 2021 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιο κάτω, μέσω των συνδέσμων που αναφέρονται στον πίνακα:

Ημερομηνία Περιγραφή/Θέμα Άτομα-Πρόσκληση Σύνδεσμος
03/04/21 Ασφάλεια στο διαδίκτυο Μαθητές
Γυμνασίου
http://bit.ly/moec-01
10/04/21 Οδική Ασφάλεια Μαθητές
Λυκείου / ΤΕΣΕΚ
http://bit.ly/moec-02
17/04/21 Επαγγελματικές προοπτικές και τάσεις στην αγορά εργασίας – Ποιο είναι το επαγγελματικό μου μέλλον και πώς επηρεάζει τις επιλογές και τις αποφάσεις μου; Μαθητές
Λυκείου / ΤΕΣΕΚ
http://bit.ly/moec-03
15/05/21 Ψυχολογική ενδυνάμωση μαθητών/ριών σε περιόδους πανδημίας Μαθητές
Γυμνασίου &
Λυκείου / ΤΕΣΕΚ
http://bit.ly/moec-04
22/05/21 Επιχειρηματικότητα – Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός Μαθητές
Δημοτικού (Ε' & ΣΤ' τάξη)
και Γυμνασίου
http://bit.ly/moec-05
29/05/21 Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή – Αειφορία Μαθητές
Δημοτικού (Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη)
και Γυμνασίου
http://bit.ly/moec-06
12/06/21 Η υγεία μας και οι εξαρτήσεις Μαθητές
Δημοτικού
http://bit.ly/moec-07

Οι Διευθύνσεις των σχολείων προτρέπονται να ενημερώσουν σχετικά τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ενημέρωσης και διδασκαλίας στις πιο πάνω θεματικές, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

 

Εγκύκλιος