Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Εσπερίδα για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 από τις 18:00 μέχρι τις 20:00.

Στην Εσπερίδα θα παρουσιαστούν από μάχιμους εκπαιδευτικούς διδακτικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Εσπερίδας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy , στην κατηγορία «Ημερίδες -Συνέδρια», από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου 2021. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy .

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του διαδικτυακού Συνεδρίου (οδηγίες, σύνδεσμος Εσπερίδας κ.λ.π.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που διαθέτουν μέσω του λογαριασμού τους στο Microsoft365 του ΥΠΠΑΝ. Όσοι/Όσες δεν διαθέτουν λογαριασμό Microsoft 365 του ΥΠΠΑΝ θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email. Τέλος, σημειώνεται ότι στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εν λόγω Εσπερίδα.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής