Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: ΥΠΠΑΝ 7.7.01/12 και Π.Ι. 5.24.13, επισυνάπτεται ο κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Επιμορφωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο που απευθύνεται σε Καθηγητές/Καθηγήτριες Αγγλικών και έχει τίτλο: «Σχέδιο μαθήματος: Δομή, Πορεία, Αξιολόγηση».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυμνάσια και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, σε μη εργάσιμο χρόνο, από τις 17:00 μέχρι τις 19:00.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν σχετικό σύνδεσμο σύσκεψης, με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού τους στο Microsoft 365, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Παράλληλα, θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες επιμορφώσεις και στην εφαρμογή Μicrosoft Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα διεξαγωγής του Σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία και δεν έχουν λογαριασμό στο Microsoft 365 θα λάβουν τους συνδέσμους για τις διαδικτυακές συναντήσεις στο προσωπικό τους email και με την είσοδό τους στην κάθε διαδικτυακή συνάντηση θα πρέπει να δηλώνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, όπως αυτό είναι αναγραμμένο στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), ώστε να αναγνωρίζονται για σκοπούς λήψης παρουσιών.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Γυμνάσια

Κατάλογος για Λύκεια και Τεχνικές Σχολές