Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προσφέρει πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων σε μαθητές/μαθήτριες, σε μη σχολικό χρόνο, με σκοπό τη συνεχή ενδυνάμωσή τους σε πολύ σημαντικά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ατομικής βελτίωσης και ψυχοπαιδαγωγικού περιεχομένου.

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάθε Σάββατο, στις 10:00 π.μ. – 12 μ., από τις 3 Απριλίου 2021 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιο κάτω:

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
1 Ασφάλεια στο διαδίκτυο 3/4/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ http://bit.ly/moec-01
2 Οδική Ασφάλεια 10/4/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΤΕΣΕΚ http://bit.ly/moec-02
3 Επαγγελματικές προοπτικές και τάσεις στην αγορά εργασίας – Ποιο είναι το επαγγελματικό μου μέλλον και πώς επηρεάζει τις επιλογές και τις αποφάσεις μου; 17/4/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΤΕΣΕΚ http://bit.ly/moec-03
4 Ψυχολογική ενδυνάμωση μαθητών/ριών σε περιόδους πανδημίας 15/5/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΤΕΣΕΚ http://bit.ly/moec-04
5 Επιχειρηματικότητα – Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός 22/5/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ http://bit.ly/moec-05
6 Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή – Αειφορία 29/5/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ http://bit.ly/moec-06
7 Η υγεία μας και οι εξαρτήσεις 12/6/2021 ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ http://bit.ly/moec-07

Οι Διευθύνσεις των σχολείων προτρέπονται να ενημερώσουν σχετικά τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ενημέρωσης και διδασκαλίας στις πιο πάνω θεματικές, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

 

Εγκύκλιος