Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί μετά την ταυτάριθμη εγκύκλιο με ημερ. 16/3/2021, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει επιπρόσθετο κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων (Ομάδα Γ) για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Υπενθυμίζεται ότι οι συναντήσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας και σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Αγωγής Υγείας ή που είναι μέλη της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας του σχολείου τους και οι οποίοι/οποίες δεν έχουν συμμετάσχει στις εν λόγω επιμορφώσεις που προσφέρθηκαν τις προηγούμενες σχολικές χρονιές. Οι επιμορφωτικές δράσεις θα προσφερθούν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά από τις 9:30 μέχρι τις 12:00 κάθε φορά, σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΟΜΑΔΑ Γ

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 31/3/2021

Click here to join the meeting

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 7/4/21

Click here to join the meeting

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 21/4/21

Click here to join the meeting

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα δεσμευτούν ώστε να παρακολουθήσουν και τις τρεις διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις και να εφαρμόσουν δραστηριότητες στις τάξεις τους στο ενδιάμεσο των συναντήσεων. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα. Στους/Στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στη λήξη των επιμορφωτικών συναντήσεων.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μπορούν να συνδεθούν στις συναντήσεις, ακόμη και αν δεν έχουν την εφαρμογή MS Teams, μέσω κάποιου φυλλομετρητή (συστήνεται ο Google Chrome ή Edge) με την επιλογή «Join on the web instead». Παρόλα αυτά, εισηγούμαστε όπως συνδεθούν μέσα από την εφαρμογή (επιλογή «Launch it now») για πλήρη λειτουργία όλων των δυνατοτήτων του Teams. Μπορούν να συμβουλευτούν τον «Σύντομο οδηγό Συμμετοχής σε Διαδικτυακή συνάντηση του Teams μέσω σύνδεσης (link)». Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες παρακαλούνται όπως συνδεθούν περίπου 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησης, για να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και τις ρυθμίσεις ήχου.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», μέχρι τις 29 Μαρτίου 2021. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με αρ. φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 30 Μαρτίου 2021.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής