Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 11.2.06 και ημερ. 16 Μαρτίου 2021, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιμορφωτικές δράσεις θα προσφερθούν εξ αποστάσεως, διαδικτυακά, σε δύο ομάδες (Α και Β), από τις 9:30 μέχρι τις 12:00 κάθε φορά, σύμφωνα με το πιο κάτω Πρόγραμμα:

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 26/3/2021

Click here to join the meeting

Τετάρτη 31/3/2021

Click here to join the meeting

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 5/4/21

Click here to join the meeting

Τρίτη 6/4/21

Click here to join the meeting

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 20/4/21

Click here to join the meeting

Πέμπτη 22/4/21

Click here to join the meeting

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος - Ομάδα Α΄

Κατάλογος - Ομάδα Β΄