Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με την ευκαιρία της παγκόσμιας μέρας νερού, 22 Μαρτίου 2021, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Top Kinisis Travel με τη συνεργασία της Μονάδας για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΥΠΠΑΝ, διοργανώνουν τη διαδικτυακή προβολή παραστατικής αφήγησης του παιδικού βιβλίου «Το μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου».

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί προϊόν πολύχρονης επιστημονικής έρευνας από την ομάδα του Νηρέα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία, υπό την επίβλεψη της Δρος Δέσπως Φάττα-Κάσινου, συνεργάσθηκε με τον Έλληνα συγγραφέα παιδικών βιβλίων κ. Αντώνη Παπαθεοδούλου και τη διακεκριμένη εικονογράφο κα. Ίριδα Σαμαρτζή για την μεταφορά του σε παιδικό βιβλίο.

Η διαδικτυακή παραστατική αφήγηση του «μυστικού βιβλίου του μπλε κύκλου», αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για εκπαιδευτικούς και παιδιά, να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού όπως επίσης και να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση νερού.

Η διαδικτυακή παραστατική αφήγηση έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://youtu.be/qco1QCeh5Kg5, είναι ελεύθερης πρόσβασης και μπορεί να αξιοποιηθεί, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, αλλά και ως μέσω διδασκαλίας των θεμάτων που σχετίζονται με το νερό, στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων, των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες για το θέμα αυτό.

Στόχος της διαδικτυακής παραστατικής αφήγησης είναι τα παιδιά με ψυχαγωγικό τρόπο, να εξοικειωθούν με τις επιστημονικές διαδικασίες και δεδομένα που αφορούν την προστασία του νερού, να ενημερωθούν γύρω από βασικές έννοιες για τον κύκλο του νερού, τη διαχείρισή και τον καθαρισμό του, καλλιεργώντας και ενισχύοντας την περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στα σχολεία, λόγω των μέτρων κατά της Πανδημίας, η συγκεκριμένη διαδικτυακή αφήγηση, αποτελεί εναλλακτική επιλογή, για τη συζήτηση των θεμάτων που άπτονται του νερού στη σχολική τάξη, για αυτό και οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων παροτρύνονται να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων τους για τη συγκεκριμένη διαδικτυακή παράσταση, με την εισήγηση να την αξιοποιήσουν τόσο στο πλαίσιο της παγκόσμιας μέρα νερού, όσο και γενικότερα στην εκπαιδευτική πράξη.

Τέλος και για σκοπούς ανατροφοδότησης των μαθητών/μαθητριών στα ζητήματα που εγείρονται στην διαδικτυακή προβολή επισυνάπτεται το «Παράρτημα 1», με ερωτήματα που μπορούν να υποβληθούν στα παιδιά μετά την προβολή, όπως επίσης και ένα πείραμα για τον καθαρισμό του νερού, με στόχο την κατανόηση από τους/τις μαθητές/μαθήτριες της ύπαρξης ρύπων στο νερό που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι (μεγάλα τεμάχια, λεπτομερή αιωρούμενα) αλλά και διαλυμένων ρύπων που δεν μπορούμε να δούμε.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα: Ερωτήσεις ανατροφοδότησης για τη διαδικτυακή παραστατική αφήγηση του παιδικού βιβλίου «Το μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου»