Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ανακοινώνει ότι σε σχέση με την ανοικτή πρόσκληση, ypp11676, ημερ. 14/1/21, έχει δοθεί παράταση για την υποβολή Προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο.

Οι φορείς/άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν τα προγράμματά τους, σύμφωνα και με την πρόσκληση (Παράρτημα 1) μπορούν να το πράξουν μέχρι και την Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021.

Οι φορείς ή τα άτομα που ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν τα Προγράμματά τους μέσα από τον πιο κάτω ηλεκτρικό σύνδεσμο: https://forms.gle/ASfGPnz6eU2TJgey

 

Ανακοίνωση

Παράρτημα