Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου, με Αρ. Φακ.: 7.7.02.8/3, Π.Ι. 7.12.07 και ημερ.: 12 Φεβρουαρίου 2021, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιμόρφωση (σειρά πέντε διαδικτυακών διαλέξεων διάρκειας 60΄ λεπτών η κάθε μία) θα διεξαχθεί από τις 10 Μαρτίου μέχρι 21 Απριλίου 2021, σε μη εργάσιμο χρόνο, μέσω της εφαρμογής Μicrosoft Teams. Το Πρόγραμμα της διαδικτυακής Επιμόρφωσης επισυνάπτεται.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν σχετικό σύνδεσμο σύσκεψης, με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού τους στο Microsoft 365, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Παράλληλα, θα εμφανιστούν οι προγραμματισμένες επιμορφώσεις και στην εφαρμογή Μicrosoft Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της κάθε διάλεξης. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία και δεν έχουν λογαριασμό στο Microsoft 365 θα λάβουν τους συνδέσμους για τις διαδικτυακές συναντήσεις στο προσωπικό τους email και με την είσοδό τους στην κάθε διαδικτυακή συνάντηση θα πρέπει να δηλώνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, όπως αυτό είναι αναγραμμένο στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy), ώστε να αναγνωρίζονται για σκοπούς λήψης παρουσιών.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης της διαδικτυακής Επιμόρφωσης θα είναι διαθέσιμο στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) δέκα (10) μέρες, μετά την πραγματοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα μπορούν να εντοπίσουν το πιστοποιητικό τους στο «Αρχείο Δηλώσεων», πατώντας την επιλογή «Πιστοποιητικό», που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής της εν λόγω επιμόρφωσης. Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα μπορούν να λάβουν μόνο όσα άτομα αναφέρεται στη στήλη «Κατάσταση», του Αρχείου Δηλώσεών τους, η έκφραση «Επιτυχημένη Συμμετοχή».

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος