Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.11.08 και ημερ.: 8 Φεβρουαρίου 2021, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Υπενθυμίζεται ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του προγράμματος ΜS-ΤEAMS, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΩΡΑ
Πέμπτη, 11/3/2021 Λευκωσία Ομάδα Α 9:30 – 11:00
Ομάδα Β 11:30 – 13:00
Πέμπτη, 18/3/2021 Λεμεσός Ομάδα Γ 9:30 – 11:00
Ομάδα Δ 11:30 – 13:00
Δευτέρα, 22/3/2021 Λάρνακα/Αμμόχωστος και Πάφος Ομάδα Ε 9:30 – 11:00
Ομάδα Στ 11:30 – 13:00

Για πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Στο Παράρτημα που επισυνάπτεται, φαίνεται αναλυτικά η κατανομή των εκπαιδευτικών σε ομάδες.

 

Ανακοίνωση

Παράρτημα