Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Γραφείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Μέσης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα Πανδημία, προσαρμογή και Στήριξη παιδιών από τους/τις Σχολικούς/ές Βοηθούς/Συνοδούς μετά την επάνοδό τους στο σχολικό περιβάλλον .

2. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, η ώρα 11.00 και καλούνται όλοι/ες οι Σχολικοί/ές Βοηθοί/Συνοδοί, οι οποίοι/ες εργοδοτούνται σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία Ημερίδες-Σεμινάρια, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι.

3. Η υποβολή των δηλώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού δημιουργηθεί προσωπικός ηλεκτρονικός λογαριασμός στον σύνδεσμο https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser. Στον σύνδεσμο αυτό, ο κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να συμπληρώσει όλα τα πεδία που απαιτούνται. Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο Θέση θα πρέπει να επιλεγεί ο τίτλος ΣΧΟΛΙΚΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ/ΣΥΝΟΔΟΣ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την αποδοχή των όρων εγγραφής. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος γραπτό μήνυμα έγκρισης του λογαριασμού στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε ενδιαφερομένου/ης.

4. Με την απόκτηση λογαριασμού, ο/η κάθε Σχολικός/ή Βοηθός/Συνοδός θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή δήλωσης συμμετοχής του/της στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια».

5. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις Σχολικούς/ές Βοηθούς/Συνοδούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής