Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) διοργανώνει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας, κύριος σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, έτσι ώστε να προωθείται η αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος επιδιώκεται, όπως οι εκπαιδευτικοί:

  • είναι σε θέση να αξιοποιούν διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης, ανοικτό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και κοινότητες μάθησης, με στόχο την ενίσχυση της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης και απόκτησης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης,
  • αναπτύξουν απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, για να είναι αποτελεσματικοί στην προσφορά καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ούτως ώστε να υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτούν έναν βασικό κορμό γνώσεων αλλά και να αναπτύσσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις οριζόντιες δεξιότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα, καλλιεργώντας ταυτόχρονα βασικές αξίες και στάσεις.

Το εν λόγω Πρόγραμμα προσφέρεται από το ΠΙ σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο), μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Νομοθεσίας που διέπει τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων και περιλαμβάνει την παρακολούθηση Μαθησιακών Ενοτήτων, σε θεματικές που έχουν καθοριστεί μέσα από διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων. Στόχος του ΠΙ είναι να προσφέρει το Πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και ολοκλήρωσής του από όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, το χρονοδιάγραμμα, τις βεβαιώσεις παρακολούθησης κ.ά. παρατίθενται στο Παράρτημα.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Μάρτιος – Ιούνιος 2021) θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας», αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα προσωπικά τους στοιχεία στο προφίλ τους. Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τις 15/2/2021 μέχρι και τις 28/2/2021. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά βαθμίδα είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες της περιόδου δηλώσεων, θα αρθεί ο περιορισμός ανά βαθμίδα.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, οι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να παρακολουθήσουν αρχικά την Εισαγωγική Ενότητα και αμέσως μετά την ενότητα ΜΕ01 - Μαθησιακός σχεδιασμός με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (προαπαιτούμενες ενότητες). Η δήλωση συμμετοχής στις ενότητες ΜΕ02-ΜΕ10 θα γίνει σε κατοπινό στάδιο από τους/τις εν λόγω εκπαιδευτικούς.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παρακαλώ, όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής