Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει τηλεσυνάντηση με την κ. Ζωή Δωροθέα Πανά, Παιδίατρο και Επιδημιολόγο, συνεργάτη του Υπουργείου Υγείας, για τις διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς των Ειδικών Σχολείων, με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωσή τους, για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ημέρα και Ημερομηνία Ώρα Ομάδα
Τετάρτη,
10/02/2021
15:00-16:30 Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων
(Ομάδα A΄ – επαρχία Λευκωσίας)
Παρασκευή,
12/02/2021
15:00-16:30 Εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων
(Ομάδα B΄ – επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμοχώστου και Πάφου)

Ο σύνδεσμος πρόσβασης στην τηλεσυνάντηση, στην οποία καλείται να συμμετάσχει όλο το προσωπικό, θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος