Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, διοργανώνει επιμόρφωση για τους/τις σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς με θέμα: «Πανδημία, προσαρμογή και υποστήριξη παιδιών από τους/τις σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς μετά την επάνοδό τους στο σχολικό περιβάλλον».

2. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021. Οι σχολικοί/ές βοηθοί/συνοδοί, οι οποίοι/ες εργοδοτούνται στα δημοτικά σχολεία μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση από τις 10:00-11:00, ενώ οι σχολικοί/ές βοηθοί/συνοδοί που εργοδοτούνται στα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία μπορούν να την παρακολουθήσουν από τις 14:00-15:00. Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων θα αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού μέσω του οποίου, θα μπορεί να συνδεθεί και να συμμετέχει.

3. Οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί που ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Π.Ι. (http://www.pi-eggrafes.ac.cy ), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, στις 12 το μεσημέρι. Για να καταστεί δυνατή η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Π.Ι. θα πρέπει πρώτα ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να δημιουργήσει τον προσωπικό του/της ηλεκτρονικό λογαριασμό συμπληρώνοντας τα στοιχεία του/της στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser. Στο πεδίο «Θέση» θα πρέπει να επιλεγεί «Σχολικός/ή βοηθός/συνοδός». Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων (αναγράφονται με *) θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών» και «Εγγραφή». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής των προσωπικών στοιχείων του προφίλ του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού, θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε αιτητή/αιτήτριας, για έγκριση του λογαριασμού του/της. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε και μόνο ο/η κάθε σχολικός/ή βοηθός/συνοδός θα μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην επιμόρφωση, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια». Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, υπάρχουν στην εγκύκλιο με αρ. φακ. Π.Ι. 16.8.01.2 ημερ. 5/12/2018. Σημειώνεται ότι όσοι/ες σχολικοί βοηθοί/συνοδοί έχουν ήδη συμπληρώσει τα στοιχεία τους από πέρσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την πιο πάνω διαδικασία και μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή τους.

4. Στα άτομα που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις σχολικούς/ές συνοδούς/βοηθούς του σχολείου σας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους, τονίζοντας παράλληλα ότι η παρουσία όλων είναι σημαντική.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής