Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτεται επικαιροποιημένη κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την Αστυνομία Κύπρου. Η ταυτάριθμη εγκύκλιος με ημερ. 04.09.2018 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp7901) ακυρώνεται.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για τη βελτίωση της συνεργασίας τους με τις εν λόγω υπηρεσίες.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3