Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ετοιμάσει οδηγούς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίοι απευθύνονται ξεχωριστά σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες.

Οι οδηγοί είναι αναρτημένοι τόσο στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (http://elearning.schools.ac.cy/index.php/el/odigoi-ex-apostaseos-ekpaidefsi), όσο και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://bit.ly/38XERkN)

Παρακαλούμε για την πλήρη αξιοποίηση των οδηγών αυτών για την όσο το δυνατόν ορθότερη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

 

Εγκύκλιος

Οδηγοί