Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό Σεμινάριο πέντε δίωρων συναντήσεων με θέμα «Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MILAGE LEARN+ στη διδασκαλία». Το Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «LEARN+: Building communities of teachers producers to implement personalized learning of mathematics supported by machine learning and block chain to assess competences». Σύντομη περιγραφή του προγράμματος «LEARN+» και των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «MILAGE LEARN+» υπάρχουν στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο χρόνο και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής που διδάσκουν στην Ε ́ και Στ ́ τάξη Δημοτικού Σχολείου και σε εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τονίζεται ότι, παρόλο που για την εκμάθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από το μάθημα των Μαθηματικών, η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν άλλα μαθήματα.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Σεμιναρίου και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των συναντήσεων περιέχονται στο Πρόγραμμα, που επισυνάπτεται. Η πρώτη συνάντηση του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο θα πρέπει να υποβληθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy , στην κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», από τις 20 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2021. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Σημειώνεται ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επίσης, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης L-Cloud, «Adaptable Cloud Education Leader» , εφόσον οι διεργασίες εφαρμογής που θα έχουν κάνει με τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους χρησιμοποιώντας Cloud Computing θα ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους/τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο «Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MILAGE LEARN+ στη διδασκαλία».

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Πρόγραμμα