Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου, με Αρ. Φακ.: Π.Ι.4.1.10 και ημερ.: 15 Δεκεμβρίου 2020, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, από τις 17:00 μέχρι τις 19:00, μέσω της εφαρμογής Μicrosoft Teams. Το Πρόγραμμα του διαδικτυακού σεμιναρίου επισυνάπτεται.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν σχετικό σύνδεσμο σύσκεψης, με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού τους στο Microsoft 365, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Παράλληλα, θα εμφανιστεί το προγραμματισμένο σεμινάριο και στην εφαρμογή Μicrosoft Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του διαδικτυακού σεμιναρίου θα είναι διαθέσιμο στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) επτά μέρες, μετά την πραγματοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα μπορούν να εντοπίσουν το πιστοποιητικό τους στο «Αρχείο Δηλώσεων», πατώντας στο κουμπί «Πιστοποιητικό», που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής του εν λόγω σεμιναρίου. Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα μπορούν να λάβουν μόνο όσα άτομα αναφέρεται στη στήλη «Κατάσταση», του Αρχείου Δηλώσεών τους, η έκφραση «Επιτυχημένη Συμμετοχή».

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος