Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. ΠΙ 4.2.93, ημερ. 3 Νοεμβρίου 2020) για την περιβαλλοντική δράση «Δημιουργώ για τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης 2030» η οποία υλοποιήθηκε από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020, από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με τη Γερμανική Πρεσβεία και εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2020, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή εκατόν τριάντα πέντε (135) ομάδων, 104 ομάδων από τη Δημοτική Εκπαίδευση και 104 ομάδων από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση (31 ομάδες). Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων στα θέματα της προώθησης των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης,

H αξιολόγηση όλων των έργων έγινε στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων και μετά από την ενδελεχή εξέταση του εντύπου αξιολόγησης που υποβλήθηκε:

Κριτήρια Κατανομή
βαθμολογίας
1. Συνάφεια του έργου με το στόχο που επιλέχθηκε 10%
2. Πρωτοτυπία 10%
3. Δημιουργικότητα 10%
4. Σαφήνεια μηνύματος 10%
5. Συνάφεια μηνύματος με το έργο 10%
6. Καινοτομία 10%
7. Καλλιτεχνική δημιουργία 10%
8. Αισθητική αρτιότητα 10%
9. Αμεροληψία και απουσία προκαταλήψεων 10%
10. Απουσία στοιχείων ανηθικότητας ή ρητορικής μίσους ή λιβέλλου 10%

Τα έργα αξιολογήθηκαν από δύο ομάδες αξιολόγησης αποτελούμενες από εκπροσώπους της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, της Γερμανικής Πρεσβείας και εικαστικούς.

Σημειώνεται ότι μετά από απόφαση της κριτικής επιτροπής αξιολόγησης, για τους στόχους (8) «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη», (9) «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», (10) «Λιγότερες ανισότητες» και (12) «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», δεν απονεμήθηκαν βραβεία, αλλά έπαινοι, ενώ για το στόχο (4) «Ποιοτική Εκπαίδευση», ο οποίος ήταν κοινός και για τις δύο βαθμίδες, το βραβείο απονεμήθηκε στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα για κάθε στόχο σε κάθε βαθμίδα επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1: Αποτελέσματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παράρτημα 2: Αποτελέσματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Τα έργα από κάθε στόχο, τα οποία έλαβαν την πιο ψηλή βαθμολογία, θα αποτελέσουν το εξώφυλλο για το κάθε βιβλίο. Παράλληλα, τα τρία (3) πρώτα έργα από κάθε στόχο, όπως επίσης και οι δύο (2) έπαινοι από κάθε στόχο θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που θα διοργανωθεί από τη Γερμανική Πρεσβεία και το ΥΠΠΑΝ. Για τη μορφή και τον χρόνο διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ενημερωθείτε σύντομα, με νέα εγκύκλιο.

Σημειώνεται ότι οι ομάδες που έλαβαν τα τρία (3) πρώτα βραβεία, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τέσσερα Διήμερα Εργαστήρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κινουμένων Σχεδίων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς και Πεδουλά (θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος εντός Μαρτίου 2021). Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν από ειδικούς στον χώρο των κινουμένων σχεδίων και οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν στα έργα τους μορφή, μετατρέποντάς τα σε κινούμενα σχέδια. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα προβληθούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για ευαισθητοποίηση των πολιτών στα σχετικά θέματα.

Όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη δράση θα λάβουν φιλοπεριβαλλοντικά δώρα και δίπλωμα συμμετοχής το οποίο θα τους σταλεί στο σχολείο εντός του Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου 2020, ενώ για κάθε σχολική μονάδα θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Για όποιες διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, με τη Δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας για την ΕΠΑΑ στο τηλ. 22402352 ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1: Αποτελέσματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: Αποτελέσματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης