Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. φακ. 5.24.06 και ημερομηνία 24/9/20 με θέμα «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση», το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας της Ελλάδας, συνδιοργανώνουν τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» με τίτλο «Από το Εγώ στο Εμείς».

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις σχολικές μονάδες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ομογένειας, αλλά και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες διεθνώς. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσκαλούνται να εκφραστούν ραδιοφωνικά και καλλιτεχνικά, αναδεικνύοντας ιστορίες, συναισθήματα και σκέψεις σχετικά με την ευρύτερη έννοια και τις εκφράσεις της αλληλεγγύης, να παραμερίσουν το Εγώ και να ανακαλύψουν τη σημασία του Εμείς, συμμετέχοντας στον συλλογικό αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο.

Οι συμμετοχές των σχολείων μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2021 στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://contest.europeanschoolradio.eu. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη που επισυνάπτεται. Επισυνάπτεται, επίσης, η αφίσα του Διαγωνισμού.

 

Εγκύκλιος

Προκήρυξη

Αφίσα