Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχουν καταχωρίσει στο ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προγραμματισμού Δράσεων Επαγγελματικής Μάθησης «ΔΑΦΝΗ», Ημερίδες και Συνέδρια, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, σε εργάσιμο ή μη εργάσιμο χρόνο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

Υπενθυμίζεται πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τις επιμορφώσεις που προγραμματίζονται από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), μέσω του εικονιδίου «ΔΑΦΝΗ». Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τον τίτλο του/της Συνεδρίου/Ημερίδας που προγραμματίζεται, τη Διεύθυνση που τη διοργανώνει και τον χρόνο και τόπο πραγματοποίησης της δράσης.

Διευκρινίζεται ότι για δήλωση συμμετοχής σε Ημερίδα/Συνέδριο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την ανάρτηση της σχετικής εγκυκλίου, ώστε να ακολουθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες εγγραφής στη δράση μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.pi-eggrafes.ac.cy. Όσον αφορά στη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος