Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι οι δεκαεφτά (17) στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης 2030 της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας για τη δημιουργία ενός κόσμου πιο δίκαιου, δημοκρατικού, απαλλαγμένου από τη φτώχια και την ανισότητα, βασισμένου στη διασφάλιση της ευημερίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της οικολογικής ακεραιότητας. Συγκεκριμένα, αποτελούν το κλειδί για τη διασφάλιση αειφόρων κοινωνιών και για την επίτευξή τους απαιτείται συστηματικότητα, κοινή δέσμευση, ανάληψη ευθύνης και δράσης από τον καθένα μας σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο και σε κάθε έκφανση της ζωής μας.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνεργασία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με τη Γερμανική Πρεσβεία και εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2020, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων στα θέματα της προώθησης των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το σκεπτικό για τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης στηρίζεται στον ρόλο της εκπαίδευσης για την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης, σχεδιασμού και λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών, στη βάση της διασφάλισης της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής αειφορίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται οι νέοι/νέες, ως οι αυριανοί πολίτες, επαγγελματίες, ηγέτες/ηγέτιδες, να συνειδητοποιήσουν ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου στηρίζεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής μας, στην αναθεώρηση του αξιακού μας κώδικα και στην αναδιαμόρφωση της κοινωνίας μας, με γνώμονα την υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές/μαθήτριες, μέσα από εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες, να αναπτύξουν τον περιβαλλοντικό κριτικό γραμματισμό, αποτυπώνοντας μέσα από την εικαστική δημιουργία τους στόχους της αειφορίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα έργα τους, ως μέσα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στους στόχους της παγκόσμιας ατζέντας.

Ειδικότερα μέσα από τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:

 • Να γνωρίσουν τους στόχους της αειφορίας.
 • Να αντιληφθούν ότι η επίτευξή τους είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση αειφόρων κοινωνιών.
 • Να κατανοήσουν ότι η εικαστική δημιουργία αποτελεί ένα δυναμικό και σημαντικό μέσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στους στόχους της Παγκόσμιας Ατζέντας.
 • Να εισαχθούν σε διαδικασίες συγκέντρωσης πληροφοριών, διερεύνησης, ανάλυσης και κριτικής αποτύπωσης των στόχων της αειφορίας, μέσω της εικαστικής έκφρασης.

Ζητούμενο της συγκεκριμένης δράσης, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Α’ και Β’ Γυμνασίου, είναι από κάθε ομάδα να επιλεγεί ένας στόχος της αειφόρου ανάπτυξης και αφού μελετηθεί να αποτυπωθεί εικαστικά. Για κάθε τάξη έχουν οριστεί οι στόχοι όπως πιο κάτω και οι ομάδες μαθητών/μαθητριών, ανάλογα με την τάξη στην οποία βρίσκονται θα επιλέξουν έναν, μόνο, τον οποίο θα μελετήσουν και θα αποτυπώσουν εικαστικά.

Ε’ Δημοτικού στόχος στόχος στόχος στόχος στόχος
Στ’ Δημοτικού στόχος στόχος στόχος στόχος στόχος
Α’ Γυμνασίου στόχος στόχος στόχος στόχος στόχος
Β’ Γυμνασίου στόχος στόχος στόχος στόχος στόχος

Μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορούν να συμμετάσχουν από κάθε σχολείο είναι πέντε (5) ομάδες από κάθε τάξη (5 ομάδες από την Ε’ τάξη, 5 ομάδες από την Στ’ τάξη κ.λπ.). Προϋπόθεση για συμμετοχή πέντε (5) ομάδων από το ίδιο τμήμα ενός σχολείου είναι ότι η κάθε ομάδα θα συμμετάσχει στη δράση με διαφορετικό στόχο από τις άλλες ομάδες. Ως ελάχιστος αριθμός για την κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στη δράση είναι οι δύο (2) μαθητές/μαθήτριες και μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών είναι οι πέντε (5).

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 1 «δήλωση συμμετοχής» και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , το αργότερο μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020. Κάθε σχολείο θα υποβάλει ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής για την κάθε ομάδα από το σχολείο του που πρόκειται να συμμετάσχει στη δράση.

Η κάθε ομάδα αφού επιλέξει τον στόχο της και τον μελετήσει διεξοδικά, χρησιμοποιώντας πηγές από το διαδίκτυο και αξιοποιώντας τον οδηγό των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης που επισυνάπτεται (συνημμένο 1) καλείται μέσω της εικαστικής δημιουργίας να αποτυπώσει το έργο της. Τα έργα μπορούν να αποδοθούν μέσω διαφόρων μορφών τέχνης όπως:

 • Σχέδιο - ζωγραφική
 • Μεικτές τεχνικές (π.χ. κολλητική μαζί με σχέδιο)
 • Φωτογραφία/φωτομοντάζ
 • Τεχνική Graffiti
 • Κατασκευή στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 • Κατασκευή

Οι ομάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα υλικά όπως σχεδιαστικά, ζωγραφικά, εύπλαστα υλικά (π.χ. πηλός, ζυμάρι, γύψος), υλικά από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως επίσης και «Νέα Μέσα» (π.χ. Νέες Τεχνολογίες).

Σημειώνεται, ότι οι ομάδες κατά την ετοιμασία των έργων τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις πιο κάτω προδιαγραφές και επισημάνσεις:

 • Το εικαστικό θα πρέπει να σχεδιαστεί κατακόρυφα και να είναι διαστάσεων Α3 (29,5Χ42εκ.)
 • Αν το εικαστικό σχεδιαστεί στον Η/Υ θα πρέπει να έχει ανάλυση 300 dpi, format.jpg
 • Το εικαστικό πρέπει να έχει σαφές μήνυμα, ως προς τον στόχο που αποτυπώνει.
 • Στο εικαστικό δεν επιτρέπεται να αναγράφονται η τάξη/ το τμήμα και το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται στο σχετικό έντυπο αξιολόγησης (έντυπο 2), το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση των έργων.
 • Έργα τα οποία θα υποβληθούν χωρίς το έντυπο αξιολόγησης δεν θα τύχουν αξιολόγησης.
 • Αν το έργο είναι κατασκευή, τότε θα υποβληθεί φωτογραφία του στις διαστάσεις του έργου.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Έργα τα οποία θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.
 • Τα αποτελέσματα της δράσης θα ανακοινωθούν στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή.
 • Τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα πιο κάτω κριτήρια, από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Γερμανικής Πρεσβείας, της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και εικαστικούς.

Όλα τα έργα θα αποσταλούν σε πρωτότυπη μορφή μαζί με το έντυπο αξιολόγησης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στον φάκελο να αναγράφονται τα πιο κάτω στοιχεία:

Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη-Δράση
«Δημιουργώ για τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης 2030»
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Λεωφόρος Μακεδονίας 40,
2238 Λατσιά
Τ.Θ. 12720
2252
Λευκωσία

Τα έργα θα αξιολογηθούν στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων:

Κριτήρια Κατανομή βαθμολογίας
1. Συνάφεια του έργου με το στόχο που επιλέχθηκε 10%
2. Πρωτοτυπία

10%
3. Δημιουργικότητα 10%
4. Σαφήνεια μηνύματος 10%
5. Συνάφεια μηνύματος με το έργο 10%
6. Καινοτομία 10%
7. Καλλιτεχνική δημιουργία 10%
8. Αισθητική αρτιότητα 10%
9. Αμεροληψία και απουσία προκαταλήψεων 10%
10. Απουσία στοιχείων ανηθικότητας ή ρητορικής μίσους ή λιβέλλου 10%

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τον τίτλο «Οι στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης Ταξιδεύουν», το οποίο περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικά βοηθήματα, ένα για κάθε στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης, τα οποία θα αποσταλούν στα σχολεία εντός του 2021.

Τα έργα από κάθε στόχο, τα οποία θα λάβουν την πιο ψηλή βαθμολογία, θα αποτελέσουν το εξώφυλλο για το κάθε βιβλίο. Παράλληλα, τα τρία (3) πρώτα έργα από κάθε στόχο, όπως επίσης και οι δύο (2) έπαινοι από κάθε στόχο θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση παρουσίασής τους, που θα διοργανωθεί από τη Γερμανική Πρεσβεία και το ΥΠΠΑΝ.

Σημειώνεται ότι οι ομάδες που θα λάβουν τα τρία (3) πρώτα βραβεία, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τέσσερα Διήμερα Εργαστήρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κινουμένων Σχεδίων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς και Πεδουλά. Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν από ειδικούς στον χώρο των κινουμένων σχεδίων και οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν στα έργα τους μορφή, μετατρέποντάς τα σε κινούμενα σχέδια. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα προβληθούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για ευαισθητοποίηση των πολιτών στα σχετικά θέματα. Επίσης, όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα λάβουν φιλοπεριβαλλοντικά δώρα και δίπλωμα συμμετοχής στη δράση, καθώς και σε όλα τα σχολεία θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Τα σχολεία που θα διακριθούν θα βραβευθούν σε ειδική τελετή, η ημερομηνία και η μορφή της οποίας θα ανακοινωθεί στην Εγκύκλιο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της δράσης στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Για όποιες διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, με τις λειτουργούς της Μονάδας ΕΠΑΑ κ. Σιμόνη Παρτακίδου και κ. Θάλεια Μιχαήλ, στα τηλ. 22402331/22402375 ή ηλεκτρονικά ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή με τη Δρα. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας για την ΕΠΑΑ στο τηλ. 22402352 ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

 

Εγκύκλιος

Έντυπο 1 «Δήλωση συμμετοχής των σχολείων»

Συνημμένο 1 «Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης» (οδηγός)

Έντυπο 2 « Έντυπο αξιολόγησης»