Ομογενείς

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Έλλη Χατζηγεωργίου
Καθηγήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων

Phone +357 22402361

16.11.2020
Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών 2020-2021

Ενημερωτικό Κείμενο

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 2020-2021


Σημείωση προς ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες
Ο Κατάλογος Συμμετεχόντων και Συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στο σημείο αυτό μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.