Ομογενείς

Επικοινωνία

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Έλλη Χατζηγεωργίου
Phone +357 22402361

Ευτυχία Πιπονίδου
Phone +357 22402443

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (Απρίλιος - Ιούνιος 2021)

Περιγραφή του Προγράμματος

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει το εν λόγω Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαδικτυακά, για ομογενείς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και οι οποίες διδάσκουν τα ελληνικά στη χώρα τους και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Επικεντρώνεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και καλύπτει, επίσης, πτυχές της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα διάρκειας είκοσι (20) συναντήσεων θα προσφέρεται μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου που αναπτύσσεται σε περιβάλλον Moodle. Διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε απογευματινό χρόνο Δευτέρα και Παρασκευή κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2021, από τις 17.00 μέχρι τις 19.00 (ώρα Κύπρου).

Πρόσθετες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη μορφή του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy > Τομέας Επιμόρφωσης > Πρόγραμμα Ομογενών Εκπαιδευτικών > 2020-2021 ).

To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα παραλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένες και ενυπόγραφες αιτήσεις και δικαιολογητικά (όλα σε μορφή pdf) από την 16η Νοεμβρίου μέχρι και την 16η Δεκεμβρίου 2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα 2020-2021

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν άτομα, τα οποία:

  • διαμένουν μόνιμα σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του Eλληνισμού,
  • διαθέτουν Πτυχίο Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που τους επιτρέπει τη διδασκαλία,
  • κατέχουν την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 και
  • προσκομίζουν βεβαίωση ότι διδάσκουν την ελληνική στη χώρα τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν υπογεγραμμένες (σε μορφή pdf) με τα συνημμένα δικαιολογητικά που ζητούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Διαδικασίες επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα αξιολογήσει σε πρώτη φάση τις αιτήσεις και θα επιλέξει δώδεκα (12) Ομογενείς Εκπαιδευτικούς που πληρούν όλα τα πιο πάνω κριτήρια. Αφού εξεταστεί ο φάκελος και εφόσον ο υποψήφιος ή η υποψήφια πληροί τα κριτήρια θα καλείται σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης Skype (2η φάση Αξιολόγησης).

Ο Κατάλογος των Ομογενών Εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί με σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο του Προγράμματος (www.pi.ac.cy) και θα σταλεί ηλεκτρονική ειδοποίηση σε όσους/όσες επιλέγηκαν.

Οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντήσουν κατά πόσο αποδέχονται τη θέση εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών, από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης. Δεν θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές σε όσους και όσες δεν έχουν επιλεγεί.

Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις και επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων μπορεί να ζητήσει διασαφήνιση στοιχείων ή/και διευκρινίσεων για τα στοιχεία της αίτησης και τα δικαιολογητικά.

Κριτήρια επιλογής ομογενών εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

Α. Ικανοποίηση των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης:

- Μόνιμη διαμονή σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του Ελληνισμού

- Κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

- Βαθμός κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2

- Διδακτική πείρα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Β. Πειστική αιτιολόγηση της Αίτησης, η οποία θα αξιολογηθεί ως προς τη σαφήνεια και την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Γ. Συνέντευξη μέσω Skype. Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα υποβληθούν ερωτήσεις που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τη διδακτική της και στο δεύτερο μέρος θα δοθεί ένα κείμενο για εξακρίβωση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Δ. Ως επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν:

  • Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στα παιδαγωγικά και σε θέματα συναφή με την εκπαίδευση
  • Συμμετοχή σε Σεμινάριο/Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα
  • Άλλη διδακτική εμπειρία

Διάρκεια

Η συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις είναι υποχρεωτική.

Οι συναντήσεις είναι προγραμματισμένες Δευτέρα και Παρασκευή, (17.00 – 19.00, ώρα Κύπρου) ως εξής:

17:00 - 17:55  1η Διδακτική Περίοδος

18:00 - 19:00  2η Διδακτική Περίοδος

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Προγράμματος από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2021 είναι οι ακόλουθες:

Απρίλιος 2021 Παρασκευή 2/4/2021 
Δευτέρα 5/4/2021 
Παρασκευή 9/4/2021 
Δευτέρα 12/4/2021 
Παρασκευή  16/4/2021
Δευτέρα  19/4/2021 
Μάιος 2021 Παρασκευή 7/5/2021 
Δευτέρα 10/5/2021 
Παρασκευή  14/5/2021
Δευτέρα  17/5/2021
Παρασκευή  21/5/2021
Δευτέρα 24/5/2021 
Παρασκευή 28/5/2021
Δευτέρα 31/5/2021
Ιούνιος 2021 Παρασκευή 4/6/2021
Δευτέρα 7/6/2021
Παρασκευή 11/6/2021
Δευτέρα 14/6/2021
Παρασκευή 18/6/2021
Παρασκευή 25/6/2021

Επιτυχής συμπλήρωση του Προγράμματος

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος, και συγκεκριμένα έχουν:

  • παρακολουθήσει τις συναντήσεις του Προγράμματος ανελλιπώς και
  • συμμετάσχει σε ατομικές ή / και ομαδικές εργασίες/δραστηριότητες που θα προσφέρονται μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου που αναπτύσσεται σε περιβάλλον Moodle.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκδίδει δύο (2) πιστοποιητικά, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση που ο βαθμός κατοχής της Ελληνικής δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει την παρακολούθηση του Προγράμματος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον εκπαιδευόμενο ή την εκπαιδευόμενη να αποχωρήσει.