Ομογενείς

Επικοινωνία

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Έλλη Χατζηγεωργίου
Phone +357 22402361

Ευτυχία Πιπονίδου
Phone +357 22402443

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα 2020-2021

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν άτομα, τα οποία:

  • διαμένουν μόνιμα σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του Eλληνισμού,
  • διαθέτουν Πτυχίο Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που τους επιτρέπει τη διδασκαλία,
  • κατέχουν την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 και
  • προσκομίζουν βεβαίωση ότι διδάσκουν την ελληνική στη χώρα τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν υπογεγραμμένες (σε μορφή pdf) με τα συνημμένα δικαιολογητικά που ζητούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Διαδικασίες επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα αξιολογήσει σε πρώτη φάση τις αιτήσεις και θα επιλέξει δώδεκα (12) Ομογενείς Εκπαιδευτικούς που πληρούν όλα τα πιο πάνω κριτήρια. Αφού εξεταστεί ο φάκελος και εφόσον ο υποψήφιος ή η υποψήφια πληροί τα κριτήρια θα καλείται σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης Skype (2η φάση Αξιολόγησης).

Ο Κατάλογος των Ομογενών Εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί με σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο του Προγράμματος (www.pi.ac.cy) και θα σταλεί ηλεκτρονική ειδοποίηση σε όσους/όσες επιλέγηκαν.

Οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντήσουν κατά πόσο αποδέχονται τη θέση εντός πέντε εργάσιμων (5) ημερών, από την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης. Δεν θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές σε όσους και όσες δεν έχουν επιλεγεί.

Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις και επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων μπορεί να ζητήσει διασαφήνιση στοιχείων ή/και διευκρινίσεων για τα στοιχεία της αίτησης και τα δικαιολογητικά.

Κριτήρια επιλογής ομογενών εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

Α. Ικανοποίηση των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης:

- Μόνιμη διαμονή σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του Ελληνισμού

- Κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

- Βαθμός κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2

- Διδακτική πείρα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Β. Πειστική αιτιολόγηση της Αίτησης, η οποία θα αξιολογηθεί ως προς τη σαφήνεια και την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Γ. Συνέντευξη μέσω Skype. Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα υποβληθούν ερωτήσεις που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα και τη διδακτική της και στο δεύτερο μέρος θα δοθεί ένα κείμενο για εξακρίβωση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Δ. Ως επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν:

  • Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος στα παιδαγωγικά και σε θέματα συναφή με την εκπαίδευση
  • Συμμετοχή σε Σεμινάριο/Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα
  • Άλλη διδακτική εμπειρία