Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «STEAME και LEARN+». Η Επιμορφωτική Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «STEAME: Guidelines for Developing and Implementing STEAME Schools», και «LEARN+: Building communities of teachers producers to implement personalized learning of mathematics supported by machine learning and block chain to assess competences".

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9:00 μέχρι τις 14:00. Οι δράσεις της αφορούν σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής που διδάσκουν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου και σε εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Επισυνάπτεται πρόσκληση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβληθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», από τις 5 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 9 Δεκεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι στους/στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους/τις ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στην Επιμορφωτική Ημερίδα «STEAME και LEARN+».

 

Εγκύκλιος

Πρόσκληση

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής