Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό

Στο πλαίσιο εφαρμογής των όρων εντολής του, της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για προαγωγή και διατήρηση ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος, το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) διαμορφώνει εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό ως εξής:

  • Έχει εκδώσει Εγχειρίδια Εκπαιδευτικού και Οδηγούς για ενδυνάμωση και στήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.
  • Σε συνεργασία με το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό και βραβεύει κάθε χρόνο σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόστηκαν καλές πρακτικές πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας.
  • Ενημερώνεται για αξιόλογα και αποτελεσματικά προγράμματα για πρόληψη και διαχείριση τέτοιων περιστατικών που εφαρμόζονται σε σχολεία διεθνώς και αξιοποιεί ανάλογα την υπάρχουσα γνώση.
  • Φροντίζει να ενημερώνεται σε σχέση με διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό και να προωθεί την εφαρμογή καλών πρακτικών στα σχολεία, σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
  • Διεξάγει μελέτες στη βάση της ευρωπαϊκής και διεθνούς βιβλιογραφίας όπου υπάρχουν αρκετά επιστημονικά άρθρα και μελέτες σχετικά με το θέμα της πρόληψης και τη διαχείρισης της βίας στο σχολείο.