Προγράμματα Επιμόρφωσης

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, με απώτερο στόχο τη μείωση της βίας στα σχολεία.

Τα προγράμματα και οι δράσεις που προσφέρονται είναι:

Α. Δομημένα Προγράμματα Επιμόρφωσης εντός της σχολικής μονάδας

(1) Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

(2) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού

(α) Όταν οι αμέτοχοι θεατές γίνονται δρώντες θεατές: Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

(β) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο

 

Β. Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων (Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης) για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής

 

Γ. Εξ αποστάσεως σεμινάρια

(1) «Κτίζοντας ειρηνικές τάξεις ως μέτρο πρόληψης της σχολικής βίας και των συγκρούσεων»

(2) «Ψυχική Ανθεκτικότητα»