Προγράμματα Επιμόρφωσης

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, με απώτερο στόχο τη μείωση της βίας στα σχολεία.

Τα προγράμματα και οι δράσεις που προσφέρονται είναι:

Α. Δομημένα Προγράμματα Επιμόρφωσης εντός της σχολικής μονάδας

(1) Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

(2) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού

(α) Όταν οι αμέτοχοι θεατές γίνονται δρώντες θεατές: Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

(β) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο

 

Β. Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής

 

Προαιρετικά σεμινάρια εξ αποστάσεως

(1) «Σχολικές τάξεις που προάγουν τη συνεργασία, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την εποικοδομητική επίλυση συγκρούσεων»

(2) «Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών»

(3) «Ασπίδα κατά της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο»