Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη για τους/τις διευθυντές/διευθύντριες Ειδικών Σχολείων και τους/τις σχολικούς βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες, με σκοπό την επιμόρφωσή τους για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί από την κ. Ζωή Δωροθέα Πανά, Παιδίατρο και επιδημιολόγο – συνεργάτη του Υπουργείου Υγείας.

2. Καλούνται όλοι/ες οι διευθυντές/διευθύντριες και οι σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια» το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ημέρα και
Ημερομηνία
Ώρα Ομάδα
Δευτέρα,
09/11/2020
15:00 -16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες και Σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Α΄)
Τετάρτη,
11/11/2020
15:00 -16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες και Σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Β΄)
Πέμπτη,
12/11/2020
15:00 -16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες και Σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Γ΄)
Δευτέρα,
16/11/2020
15:00 -16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες και Σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Δ΄)
Τετάρτη,
18/11/2020
15:00 -16:30 Σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες
Μέσης Εκπαίδευσης

3. Για να καταστεί δυνατή η εγγραφή του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα πρέπει πρώτα ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να δημιουργήσει τον προσωπικό του/της λογαριασμό ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία. Σημειώνεται ότι όσοι/ες σχολικοί βοηθοί/συνοδοί έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό από πέρσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή και μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή τους. Για τη δημιουργία λογαριασμού στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών χρειάζεται να συμπληρώσει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η τα στοιχεία του/της στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://myprofile.pi.ac.cy/index.php?action=newuser. Στο πεδίο «Θέση» θα πρέπει να επιλεγεί «Σχολικός/ή βοηθός/συνοδός». Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων (αναγράφονται με *) θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών» και «Εγγραφή». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής των προσωπικών στοιχείων του προφίλ του/της κάθε σχολικού/ής βοηθού/συνοδού, θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή του Συστήματος, στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της κάθε αιτητή/αιτήτριας, για έγκριση του λογαριασμού του/της. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε και μόνο ο/η κάθε σχολικός/ή βοηθός/συνοδός θα μπορεί να συνδεθεί στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών.

4. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/χουσες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (διαδικτυακός σύνδεσμος, οδηγίες σύνδεσης κ.λπ.).

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής