Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, διοργανώνει τηλεδιάσκεψη με την κ. Ζωή Δωροθέα Πανά, Παιδίατρο και επιδημιολόγο - συνεργάτη του Υπουργείου Υγείας, για τους διευθυντές/διευθύντριες των δημόσιων σχολείων, με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωσή τους για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ημέρα και
Ημερομηνία
Ώρα Ομάδα
Παρασκευή,
30/10/2020
15:00-16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Ομάδα A΄ - Επαρχίες Λευκωσίας, Πάφου)
Τετάρτη,
04/11/2020
15:00-16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Ομάδα B΄ - Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου)
Πέμπτη,
05/11/2020
15:00-16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Παρασκευή,
06/11/2020
15:00-16:30 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Ο σύνδεσμος πρόσβασης στην τηλεσυνάντηση, στην οποία καλείστε να συμμετέχετε, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος