Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων με Αρ. Φακ.: 7.6.01.24 και ημερ. 29/9/2020 και 12/10/2020, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για το Σεμινάριο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, στις 24 Οκτωβρίου 2020 (9:00 - 12:00) και στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό, στις 31 Οκτωβρίου 2020 (9:00 - 12:00).

Υπενθυμίζεται ότι, για τις ανάγκες του Σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα χρειαστεί να προσκομίσουν μαζί τους φορητό υπολογιστή ή tablet.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Λευκωσία, 24/10/2020

Κατάλογος για Λεμεσό, 31/10/2020