Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, που θα προσφερθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-2021. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy από τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε προαιρετικό σεμινάριο βρίσκονται στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, στον σύνδεσμο «Δήλωση Παρακολούθησης», στη στήλη «Κωδικός και Τίτλος Σεμιναρίου». Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο με γενικές πληροφορίες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλoυν αιτήσεις για συμμετοχή στα προαιρετικά σεμινάρια, αφού μελετήσουν την περιγραφή των σεμιναρίων που θα επιλέξουν και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται. Επίσης, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων συμπληρώνεται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με νέα θέματα και ως εκ τούτου θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς το διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19, η μορφή και η στόχευση των σεμιναρίων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια αυτά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της επαγγελματικής τους μάθησης, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε στο επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

Εγκύκλιος

Γενικές πληροφορίες

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής