Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της αποστολής του για στήριξη των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών προσφέρει και φέτος τα «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση» και τα «Σεμινάρια για Γονείς». Ο κατάλογος των εν λόγω σεμιναρίων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στον ιστοχώρο του Π.Ι. (http://www.pi.ac.cy) και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και των Σεμιναρίων για Γονείς (Οικοσελίδα -> Τομέας Επιμόρφωσης -> Προγράμματα-Σεμινάρια -> Σεμινάρια σε σχολική βάση ή Σεμινάρια για γονείς στον σύνδεσμο «Τίτλοι και περιγραφές σεμιναρίων»). Για κάθε Σεμινάριο παρατίθεται η περιγραφή του, καθώς και ο/η εισηγητής/τρια και οι επαρχίες στις οποίες προσφέρεται.

Α. Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Η διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων σε σχολική βάση εστιάζει στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική μάθηση του/της εκπαιδευτικού, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση προσφέρονται ενημερωτικές συναντήσεις και Bιωματικά Eργαστήρια με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν στο σχολείο τους και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και εντάσσονται λειτουργικά στο Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου.

Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν σε Γενικά Θέματα και

(β) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν σε Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων.

Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα Σεμινάριο από κάθε κατηγορία (ένα σεμινάριο για Γενικά Θέματα ή/και ένα σεμινάριο Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων).

Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Σεμινάρια, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κατηγορίες «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση», «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση – Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων»). Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε συνεννόηση με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021. Εντούτοις, τα σχολεία ενθαρρύνονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατόν, αφού για κάθε Σεμινάριο υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Β. Σεμινάρια για Γονείς

Οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Σεμινάρια, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, μέσω του λογαριασμού του συνδέσμου γονέων, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy (κατηγορία «Σεμινάρια για Γονείς»). Η αίτηση για Σεμινάρια για Γονείς θα μπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου, ο/η οποίος/α θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Κάθε σύνδεσμος γονέων και κηδεμόνων μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα Σεμινάριο για Γονείς. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021. Εντούτοις, οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων ενθαρρύνονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατόν, αφού για κάθε Σεμινάριο υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Γ. Αξιολόγηση Σεμιναρίων

Σημειώνεται ότι από φέτος, η αξιολόγηση των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και Σεμιναρίων για Γονείς θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του Π.Ι., από το σχολείο ή από τον Σύνδεσμο Γονέων. Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από το σχολείο ή τον Σύνδεσμο Γονέων επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Παράλληλα, από φέτος υπάρχει η δυνατότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί ή γονείς να αξιολογούν ατομικά το Σεμινάριο, μέσω του συνδέσμου shorturl.at/fDVW5 .

Σε περίπτωση που το Σεμινάριο έχει δύο ή περισσότερες συναντήσεις, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται, αφού συμπληρωθούν όλες οι συναντήσεις του Σεμιναρίου και όχι για κάθε συνάντηση ξεχωριστά.

Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy .

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22402367, 22402384 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ενώ για τα Σεμινάρια για Γονείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402306 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Εν όψει του γεγονότος ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, η στόχευση και μορφή των Σεμιναρίων ίσως διαφοροποιηθεί από προηγούμενες σχολικές χρονιές.

Σημειώνεται ότι για τις Ημέρες Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποστέλλεται ξεχωριστή εγκύκλιος.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(Για τα σεμινάρια σχολικής βάσης υποβάλλεται από τα σχολεία)
(Για τα σεμινάρια για γονείς υποβάλλεται από τους συνδέσμους γονέων)