Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων με Αρ. Φακ.: 7.6.01.24 και ημερ. 29/9/2020 και 12/10/2020, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για το Σεμινάριο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 (9:00 – 12:00).

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα ομώνυμα σεμινάρια που θα προσφερθούν το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020, στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος