ΠΑ.ΒΙ.Σ.

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.)

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. μέσω των δομών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για εφαρμογή προγραμμάτων, επιμορφώσεων και δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

Σκοπός του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι όροι εντολής του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι να:

  • Συλλέγει, καταγράφει και αναλύει στοιχεία που αφορούν στην έκταση και στις μορφές της βίας στο σχολείο.
  • Συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αναφορικά με καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της βίας στο σχολείο.
  • Προωθεί μία συστηματική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς εταίρους.
  • Καταθέτει εισηγήσεις για καθορισμό πολιτικής που αφορά στην πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο.

Πατήστε εδώ για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο με τις δράσεις του ΠΑ.ΒΙ.Σ.

 

Διαδικτυακές επιμορφώσεις
Διαδικτυακές επιμορφώσεις με θέμα το Σχέδιο Δράσης
για την Αγωγή Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας
https://youtu.be/Ys0TqpjDGiU
Οι μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου Αγίου Αντωνίου, μιλούν για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού με αφορμή τη βράβευση τους στον Διαγωνισμό για καλές πρακτικές προώθησης, γνωστοποίησης και εφαρμογής της πολιτικής για την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.

 

Ημερίδα με θέμα «Βία και Παραβατικότητα στο Σχολείο: Από τη θεωρία στην πράξη»
Ημερίδα με θέμα «Βία και Παραβατικότητα
στο Σχολείο: Από τη θεωρία στην πράξη»
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων
Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία
και Παραβατικότητα
stopbullying

Για να δείτε τις διάφορες δράσεις που αναλαμβάνει το ΠΑ.ΒΙ.Σ. στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων εντολής του, μπορείτε να πατήσετε στα αντίστοιχα εικονίδια πιο κάτω.

Προγράμματα ΠρόληψηςΕθνική ΣτρατηγικήΕνημερωτικό Εκπαιδευτικό ΥλικόΈρευνα

Επιπρόσθετα το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συμμετέχει ως εταίρος σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αναπτύσσει συνέργειες με διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων και των φορέων αυτών πατώντας στα πιο κάτω εικονίδια.

CICADA SeBI EAN IOVS Safer