Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει Σεμινάριο με τίτλο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης». Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα έχουν τη μορφή διαδραστικού εργαστηρίου.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 9:00 – 12:00
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία 9:00 – 12:00
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020 Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Λεμεσός 9:00 – 12:00

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευτικούς σε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας όσον αφορά αλγοριθμικές διαδικασίες και πρακτικές, όπως «γιατί οι αναζητήσεις της ίδιας λέξης στο google δεν φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα, αλλά ο κάθε ένας και η κάθε μια από μας παίρνει διαφορετικά αποτελέσματα;». Στόχος είναι η κατανόηση της αμφίδρομης διαδικασίας στη λειτουργία των αλγορίθμων και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη χρήση εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα στο εργαστήριο θα εξεταστούν οι εξής θεματικές:

1. Αλγόριθμοι στην καθημερινή μας ζωή: πως η ευρεία χρήση αλγορίθμων καθορίζει τις επιλογές στις διάφορες δραστηριότητές μας.

2. Πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι: πώς η λειτουργία των αλγορίθμων φανερώνει ότι δεν είναι ουδέτερα εργαλεία αλλά βασίζονται στην εισδοχή πληροφοριών από τους χρήστες (input bias). Παράδειγμα μέσα από το διαδραστικό Filter Bubble του CyCAT και ανάλυση των στερεοτύπων (π.χ. σεξιστικών, ρατσιστικών) που αναπαράγονται μέσα από τη λειτουργία των αλγορίθμων.

3. Αλγοριθμική Διαφάνεια: Θα εξετάσουμε ερωτήματα σχετικά με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις της αλγοριθμικής διαφάνειας και ευρύτερα θέματα όπως οικονομικό κέρδος, δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, και κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Σεμινάριο θα προσφερθεί από τον Μιχαλίνο Ζεμπύλα, Καθηγητή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Μιράντα Χρίστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στo πλαίσιo του Eυρωπαϊκού Προγράμματος H2020 CyCAT (Cyprus Center for Algorithmic Transparency), του οποίου ηγείται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό την Επίκουρη Καθηγήτρια Jahna Otterbacher.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα χρειαστεί να προσκομίσουν μαζί τους φορητό υπολογιστή ή tablet, για τις ανάγκες του Σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2020. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy .

Σημειώνεται ότι στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 15 Οκτωβρίου 2020.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής