Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - Τ.Ε.Τ.) προσφέρει και φέτος αριθμό προγραμμάτων και δράσεων για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Y.Π.Π.Α.Ν.) προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Ευελπιστούμε ότι η ενημέρωση για την προσφορά όλων των προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, μέσω μίας ενιαίας εγκυκλίου, θα προσφέρει στις σχολικές μονάδες σφαιρική εικόνα για τις ευκαιρίες που τους δίνονται για συμμετοχή και αξιοποίηση, ενισχύοντας τον σχεδιασμό τους και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη νέα σχολική χρονιά.

Τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις υποστηρίζουν και συμβάλλουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του Υ.Π.Π.Α.Ν. και, ειδικότερα, του στόχου για την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας και της υλοποίησης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση. Με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και σε σχέση με το σχέδιο βελτίωσής της, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα προγράμματα ή δράσεις, με τη συμβολή όλων ή αριθμού εκπαιδευτικών.

Για τα προγράμματα και τις δράσεις του Τ.Ε.Τ., οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες θα έχουν στη διάθεσή τους υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία, διαδικτυακά περιβάλλοντα διαχείρισης, παραδείγματα εφαρμογών και την υποστήριξη και καθοδήγηση λειτουργών του Τ.Ε.Τ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος ή μίας δράσης, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λαμβάνουν ανάλογη πιστοποίηση.

Παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις. Η αναλυτική περιγραφή, διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής, καθώς και σημαντικές ημερομηνίες για κάθε πρόγραμμα και δράση ξεχωριστά, παρατίθενται στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Προσφερόμενα Προγράμματα και Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2020-2021:

 1. Πρόγραμμα Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες (Παράρτημα 1, σελ. 3)
 2. Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 2, σελ. 7)
 3. Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο 2.0 (Παράρτημα 3, σελ. 11)
 4. Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (Παράρτημα 4, σελ. 16)
 5. Πρόγραμμα Καταγράφουμε τη Μνήμη, Παραγωγή Nτοκιμαντέρ από Mαθητές και Mαθήτριες (Παράρτημα 5, σελ. 18)
 6. Παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου (Παράρτημα 6, σελ. 21)
 7. Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2021” (Παράρτημα 7, σελ. 27)
 8. Ευρωπαϊκό Έργο «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CΥberSafety»:Παρουσιάσεις, Διαλέξεις και Βιωματικά Εργαστήρια για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Παράρτημα 8, σελ. 32)
 9. Ευρωπαϊκό Έργο «Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM - Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM)» (Παράρτημα 9, σελ. 35)
 10. Πιστοποίηση eSafety Label (Παράρτημα 10, σελ. 38)
 11. Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE (Παράρτημα 11, σελ. 39)
 12. Αποθετήριο Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών Φωτόδεντρο Κύπρου (Παράρτημα 12, σελ. 41)
 13. Εφαρμογή πρακτικών από το Ευρωπαϊκό Έργο ATS2020 (Παράρτημα 13, σελ. 43)
 14. Εφαρμογή πρακτικών από το Ευρωπαϊκό Έργο MENTEP (Παράρτημα 14, σελ. 44)
 15. Εφαρμογή πρακτικών από το Ευρωπαϊκό Έργο EduWeb (Παράρτημα 15, σελ. 45)
 16. Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Παράρτημα 16, σελ. 46)

Τέλος, σημειώνουμε ότι η ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων και δράσεων θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν, καθώς και από τις σχετικές οδηγίες του Υ.Π.Π.Α.Ν.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Χριστίνα Παπασολομώντος στο τηλέφωνο 22402381 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Εγκύκλιος και Παραρτήματα