Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (ημερ. 26/6/20, αρ. φακ. 7.3.15.7 και Π.Ι. 7.7.06.16), σας ενημερώνουμε ότι οι θεματικές ενότητες για το Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόσβαση στην ειδική ιστοσελίδα γίνεται από το εικονίδιο για το Διήμερο Επιμόρφωσης Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα (οικοσελίδα) του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy).

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μέρα επιμόρφωσης θα εστιαστεί σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, στη βάση των ιδιαίτερών τους αναγκών, καλούνται να επιλέξουν και να συζητήσουν συναφείς θεματικές ενότητες. Το σχολείο μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση και την επεξεργασία συγκεκριμένων θεματικών, είτε για το σύνολο του διδακτικού προσωπικού, είτε για μικρότερες ομάδες εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πίνακας πληροφοριών