Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι θα παραλάβετε το βιβλίο της Νιόβης Α. Κερκίδου, Ευχαριστώ… Μαρτυρίες των παιδιών του 1974. Τo βιβλίο θα σας αποσταλεί από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και να το καταγράψετε στο βιβλίο περιουσίας της βιβλιοθήκης του σχολείου σας, για αξιοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Το συγκεκριμένο ιστορικό-ερευνητικό βιβλίο αφορά στην περίοδο αμέσως μετά την Τουρκική εισβολή του 1974. Περιλαμβάνει μαρτυρίες από παιδιά της Κύπρου που φιλοξενήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες στην Ελλάδα και σε ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Μέσα από την έρευνα φαίνεται η στήριξη από πλευράς του απανταχού ελληνισμού στους/στις Κύπριους/ες μαθητές/μαθήτριες, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Η συγγραφέας ήταν ανάμεσα στα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας.

Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πτυχές της ιστορίας της εκπαίδευσης της Κύπρου που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Στο σύνολό του συμβάλλει στη διατήρηση των αναμνήσεων και είναι μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές στη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της ιστορικής μας μνήμης.

 

Εγκύκλιος