Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 12/5/2020) σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) θα αποστείλει στα Δημοτικά Σχολεία, μέσω της Αποθήκης ΥΠΠΑΝ, τετράδιο με τίτλο "Μαθαίνω να μην Καπνίζω".

Τα τετράδια αναμένεται να δοθούν στους μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Παρακαλούμε όπως η Διεύθυνση του κάθε σχολείου, διανέμει ένα (1) αντίτυπο στους μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και Στ΄ δημοτικού.

 

Εγκύκλιος