Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμων εγκυκλίων (ypp10303, ημερ. 21/1/2020, ypp10441, ημερ. 20/2/20, ypp10544, ημερ. 12/3/2020, ypp1063, ημερ. 7/4/2020) ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο διαγωνισμός που διοργανώθηκε από Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού.

Η Επιτροπή, που αξιολόγησε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, έχει αποφασίσει την βράβευση επτά σχολικών μονάδων και την απονομή επαίνου σε άλλες επτά. Η κατάσταση με τα σχολεία που έχουν διακριθεί επισυνάπτεται.

Σε κάθε σχολείο που έχει πάρει βραβείο θα δοθεί χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ. Στην περίπτωση ισοψηφίας το ποσό θα μοιραστεί. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της βίας στο σχολείο, της νεανικής παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής θα επικοινωνήσει γραπτώς με τα επτά σχολεία που έχουν πάρει βραβείο και θα ενημερώσει για τις διαδικασίες παραλαβής των χρημάτων.

Όσον αφορά στην πραγματοποίηση τελετής βράβευσης όλων των σχολείων που έχουν διακριθεί, θα γίνει ενημέρωση με άλλη εγκύκλιο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο,στο τηλέφωνο 22402464 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα