Έντυπα

 

Επικοινωνία

Συντονισμός Προγράμματος:

Δρ Έλενα Χριστοφίδου

Phone22402368

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καλυψώ Απέργη

Phone22402375

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Ανδρέας Σοφοκλέους

Phone22402374

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

 

Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης, που προσφέρονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.Κ.), έχουν ως βασικό σκοπό να καταστήσουν τους ηγέτες των σχολείων ικανούς να στηρίξουν και να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία των σχολείων τους στην προσπάθεια παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, αφού το σχολείο ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα επηρεάζεται από τις αλλαγές και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα Προγράμματα εντάσσονται σε ένα ολιστικό πλαίσιο σχολικής ηγεσίας για εκσυγχρονισμό του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος και συνδέονται τόσο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία.

Οι επιμορφώσεις προσφέρονται από Λειτουργούς του Π.Ι.Κ. και του Υ.Π.Π.Α.Ν., καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Μητρώο Εκπαιδευτών μετά από σχετική δημόσια πρόσκληση του Π.Ι.Κ. Έχει, επίσης, αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να ενισχυθεί η δικτύωση μεταξύ στελεχών και σχολικών μονάδων.

Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων αναπτύσσεται στο πλαίσιο των ακόλουθων ενοτήτων:

- Εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας και πολιτικής Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

- Ανάπτυξη σχολικής μονάδας

- Προγραμματισμός οργάνωσης/διοίκησης/λειτουργίας σχολικής μονάδας

- Ανάπτυξη κουλτούρας και κλίματος σχολικής μονάδας

- Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

- Προαγωγή Διδασκαλίας και Μάθησης

Στο πλαίσιο σύζευξης της θεωρίας με την πράξη, στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται παρουσιάσεις «καλών πρακτικών» από μάχιμα στελέχη (Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες, Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες Α΄, Διευθυντές/Διευθύντριες, Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες Μέσης Εκπαίδευσης).