Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Για τη διαδικασία αίτησης, βλέπετε την εγκύκλιο με ημερομηνία 20/10/20 «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και Σεμινάρια για Γονείς 2020-2021».

Η αξιολόγηση των Σεμιναρίων για Γονείς γίνεται ηλεκτρονικά από τον Σύνδεσμο Γονέων, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του Π.Ι. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα οι γονείς που συμμετείχαν να αξιολογούν ατομικά το Σεμινάριο, μέσω του συνδέσμου
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScza6-nHZOnyABe10vRR_WdceVFJ57SFhVLwGP3PwXGn1qN4Q/viewform?usp=sf_link

Σε περίπτωση που το Σεμινάριο έχει δύο ή περισσότερες συναντήσεις, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται, αφού συμπληρωθούν όλες οι συναντήσεις του Σεμιναρίου και όχι για κάθε συνάντηση ξεχωριστά.