Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων: Μέθοδοι Πειθαρχίας που καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου θα είναι η εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που παρουσιάζουν (α) αδιαφορία για το σχολείο και έλλειψη ταύτισης με τη σχολική εργασία, (β) άρνηση να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας απόρριψης και/ή μη αποδοχής τους από τους υπόλοιπους μαθητές, και (γ) απειθαρχία και ανυπακοή στους σχολικούς κανονισμούς. Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζει στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας γονέων– μαθητών και γονέων - καθηγητών. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των γονέων και στην ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο και στα διάφορα εξελικτικά στάδια των παιδιών τους. Οι γονείς που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο που θα επιλεχθεί θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη - Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου που θα επιλεχθεί. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους: εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point, πρόκληση συζήτησης, μελέτη - συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο, ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

Αντιμετωπίζοντας το παιδικό/εφηβικό άγχος (Χαμπή Σπύρος, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Το παρόν σεμινάριο σκοπό έχει να υποστηρίξει τους γονείς στην προσπάθεια τους να μειώσουν την ανησυχία του παιδιού τους διαμέσου της αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους. Οι δύο θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν στην έγκαιρη αναγνώριση των σχετικών συμπτωμάτων και την χρήση κατάλληλων στρατηγικών ρύθμισης της οξείας και χρόνιας έντασης.

"Αυτό ήθελες να μου πεις;" Αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά μας (Καψού Μαργαρίτα, Λευκωσία, Λεμεσός)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους στόχους της αποτελεσματικής επικοινωνίας, τους βασικούς "τύπους" επικοινωνίας και την αποτελεσματικότητά τους ως προς τους στόχους, να εντοπίζουν συχνά εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία γονιών/κηδεμόνων-παιδιών. Να καθορίζουν και να διατυπώνουν τα βασικά μηνύματα που θέλουν να επικοινωνήσουν, και με τρόπους προσέγγισης συζητήσεων με τα παιδιά. Μπορεί να προσαρμοστεί για διάφορες ηλικιακές ομάδες με ανάλογα παραδείγματα.

Διαχείριση κρίσεων στην παιδική και νεανική ηλικία (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σε προβλήματα των νέων που προκαλούν κρίση στην οικογένεια, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο). Σωματικά, Ψυχικά και Κοινωνικά ζητήματα προκαλούν όχι μόνο επιθετικότητα, αλλά και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές μαζί με άρνηση για το σχολικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στον ίδιο τον/την νέο/νέα αλλά και στο περιβάλλον του και πώς την εξηγούμε με ψυχο-κοινωνικά κριτήρια; Τι στοιχεία περιλαμβάνει ότι ονομάζουμε "πρόβλημα"; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση προβλημάτων αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς φέρομαι στο παιδί μου όταν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και βρίσκεται σε έξαρση αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Είναι ΑΠΛΟ να εξυγιάνουμε τον θυμό μας: Αναγνώριση & Αποδοχή, Προσωπικό σύστημα αξιών, Λογική επιχειρηματολογία/Λύση και Όραμα (Κοτίτσα Μαρία, Λεμεσός)

Στον πυρήνα της ‘ανθρωπινότητάς’ μας βρίσκονται συχνά συναισθήματα έντονα και αντικρουόμενα, εκρηκτικά, δυσφορικά ή δυσδιάκριτα. Ένα απλό προτεινόμενο μοντέλο, ειδικά για τη διαχείριση ή μάλλον εξυγίανση του θυμού μας, στηρίζεται στην αναγκαιότητα αναγνώρισης και αποδοχής του συναισθήματος, την αναζήτηση προτύπων και αξιών ζωής και την εξεύρεση λογικής λύσης, στόχων και οράματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ακριβώς η βήμα-προς-βήμα εφαρμογή των προαναφερθέντων, καθώς και ο εντοπισμός των καταστάσεων/ερεθισμάτων που πυροδοτούν τον θυμό. Ένας πρακτικός οδηγός που - με την προϋπόθεση της περαιτέρω εξάσκησης - μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε περισσότερη ψυχική γαλήνη αλλά και σε νοηματοδότηση της καθημερινής μας εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του θυμού).

Εκπαιδευτικά Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης , Επικοινωνίας και Αποτελεσματικό Σχολείο (Στυλιανού Αντρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται με τη διερεύνηση και ανάλυση των κύριων εννοιών και θεωριών της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η πρακτική προσέγγιση συνίσταται στην εξέταση της δομής και της λειτουργίας του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος και στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων που το αφορούν. Το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους γονείς να συσχετίσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα με το θεωρητικό πλαίσιο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο επιδιώκει τα ακόλουθα: 1. Την εξοικείωση των γονέων με τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες της Εκπαιδευτικής Διοίκησης (π.χ. Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης, Επικοινωνίας). 2. Την κριτική εξέταση των θέσεων και αρχών των πιο πάνω θεωριών και την αξιολόγηση των πρακτικών εφαρμογών τους στην εκπαίδευση. 3. Τη γνωριμία με τις ευθύνες και τα βασικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών λειτουργών. 4. Την εξέταση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν η όλη δομή του συστήματος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των εκπαιδευτικών. 5. Την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα πορίσματα ερευνών στους βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης.

"Εμείς το σεξ και τα παιδιά μας": Οδηγός Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για Γονείς/Κηδεμόνες (Καψού Μαργαρίτα, Λευκωσία, Λάρνακα)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών/κηδεμόνων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας για θέματα σεξουαλικότητας. Αναμένεται ότι μέσω των εργαστηρίων θα προσφερθούν γνώσεις για θέματα σεξουαλικότητας (π.χ. σεξουαλική ωρίμανση, αντισύλληψη) θα αναπτυχθούν δεξιότητες των γονιών όπως η επικοινωνία με άλλους ενήλικες και με τα παιδιά τους, θα προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας, θα ενισχυθεί η κριτική σκέψη για κοινωνικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα όπως τα στερεότυπα των φύλων, οι διπλοί ρόλοι, και οι κοινωνικές αλλαγές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τη σεξουαλικότητα, την Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, καθώς επίσης και βιωματικές ασκήσεις όπως την εργασία σε ομάδες, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη συζήτηση, την απάντηση ερωτήσεων, το σχολιασμό υποθετικών σεναρίων και τη δραματοποίηση ρόλων. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να συζητούν με μεγαλύτερη άνεση για θέματα σεξουαλικότητας μεταξύ τους και με τα παιδιά τους, θα έχουν επίγνωση για την επίδραση και το ρόλο που έχουν οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς στο περιβάλλον (οικογένειες, σχολείο, ΜΜΕ, κουλτούρα) στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση στάσεων, και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα στερεότυπα και τα ταμπού που αφορούν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Το σεμινάριο προσφέρεται σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 12 – 15 χρονών και γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 15 και άνω (προσαρμόζεται ανάλογα).

Επικοινωνία Οικογένειας με το Σχολείο (Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Λευκωσία)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τους ποικίλους τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας (επίσημης, ανεπίσημης, τυπικής, άτυπης) των γονέων/κηδεμόνων με το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολείων των παιδιών τους. Επιπρόσθετα θα συζητηθεί η σημασία και η αναγκαιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής δικτύωσης των ομάδων αναφοράς του σχολείου.

Η Αυτοεκτίμηση των παιδιών. Εγώ είμαι Εγώ και είμαι Εντάξει. (Καραβασίλη Σοφία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

- Να αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την εικόνα που σχηματίζουν τα παιδιά για τον εαυτό τους από τις αντιδράσεις των άλλων - Να αναγνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την ανοιχτή επικοινωνία - Να συζητήσουμε για τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και το κλίμα στην οικογένεια που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν - Να αναδείξουμε τη σημασία της αυτοεκτίμησης στην πρόληψη διαφόρων «δύσκολων» συμπεριφορών των παιδιών.

Θέματα Παραβατικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην προβληματική συμπεριφορά παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο ή/και στην παιδική και εφηβική ηλικία; Τι στοιχεία περιλαμβάνει και ποια στοιχεία καταλήγουν στο πρόβλημα; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση της αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς θα γίνει η λειτουργία της σχολικής τάξης αποτελεσματική; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Μαθαίνω να επικοινωνώ αποτελεσματικά με το παιδί και τον έφηβό μου (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη την επικοινωνία με τους γονείς. Μέσα από αυτή, κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο, χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, αντλούν ασφάλεια και αγάπη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό για τους γονείς να είναι σε θέση να επικοινωνούν ανοιχτά και αποτελεσματικά με τα παιδιά. Η αποτελεσματική επικοινωνία ωφελεί όχι μόνο τα παιδιά, αλλά κάθε μέλος της οικογένειας. Οι σχέσεις μεταξύ των γονιών και παιδιών βελτιώνονται σημαντικά όταν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό που φαίνεται να ισχύει σαν χρυσός κανόνας, είναι πως αν υπάρχει καλή επικοινωνία υπάρχει και καλή σχέση – κάτι που ισχύει γενικότερα και όχι μόνο στη σχέση γονιών και παιδιών. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν: • τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία • τους παραδοσιακούς ρόλους που εφαρμόζουν όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους και πως μπορούν να ξεφύγουν από αυτούς • τι σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων • τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και αντανακλαστική ακοή Επίσης, το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν: • πρακτικούς τρόπους βοήθειας για επίλυση προβλημάτων των παιδιών τους όταν νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση • πρακτικούς τρόπους επικοινωνίας όταν οι ίδιοι οι γονείς νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση από προβλήματα των παιδιών τους στο σπίτι • την επικοινωνία του «Σ΄ αγαπώ» μέσα από πράξεις και όχι με λόγια! Για την επιτυχημένη έκβαση του σεμιναρίου ο εισηγητής θα χρησιμοποιήσει οπτικό-ακουστικό υλικό, δηλαδή χρήση βίντεο από καθημερινές αλληλεπιδράσεις παιδιών με γονέων και συζήτηση σε μικρές ομάδες ή/και στην ολομέλεια των σωστών και λανθασμένων τρόπων επικοινωνίας καθώς και παραδείγματα όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις πιο κάτω θεματικές: • Ορισμός επικοινωνίας • Μορφές επικοινωνίας • Αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία • Παραδοσιακοί ρόλοι γονέων όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους προς αποφυγή • Αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων • Τα 6 βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων • Ενεργητική ακρόαση και ανοιχτές ερωτήσεις • Ενίσχυση επικοινωνίας με απλές συμβουλές • Επικοινωνώντας το «Σ΄ αγαπώ».

Με παπούτσια εφηβικά (Στυλιανού Παναγιώτα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο θα γίνει με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων, είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων (ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διαχείρισης δύσκολων συμπεριφορών και συναισθηματικών καταστάσεων), που θα βοηθήσουν τους γονείς όχι μόνον να αντιμετωπίσουν συμπεριφορές της εφηβείας, αλλά και να λειτουργήσουν ως μέντορες για την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και την οικοδόμηση υγειών στάσεων σε θέματα σεξουαλικής ζωής και συντροφικών σχέσεων.

Οι συγκρούσεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς: είδη συγκρούσεων, αίτια συγκρούσεων, επιλογή τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων (Στυλιανού Αντρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα μελετηθούν τα είδη των συγκρούσεων, τα αίτια των συγκρούσεων στο σχολείο, τα οφέλη και τα κόστη που μπορεί να συνεπάγονται οι συγκρούσεις στα σχολεία. Θα αναλυθεί η διαδικασία, τόσο της εμφάνισης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης, όσο και της επιλογής των κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείρισή της. Τέλος, θα αναδειχθεί η χαρτογράφηση της σύγκρουσης ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο διαχείρισης της σύγκρουσης. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι γονείς θα μπορούν: • Να ορίζουν τη σύγκρουση, να αναγνωρίζουν τα είδη και να ερμηνεύουν τα αίτια των συγκρούσεων • Να απαριθμούν τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης • Να αποτιμούν τα αποτελέσματα της σύγκρουσης • Να προλαμβάνουν ή/και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρουσιακές καταστάσεις εφαρμόζοντας κατάλληλες στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία μεταξύ των οποίων και τη χαρτογράφηση της σύγκρουσης.

Παιδικές ταυτότητες φύλου: Συζητώντας τον κοινωνικοποιητικό ρόλο της οικογένειας (Καλλίτση Γαλάτεια, Λευκωσία)

Το σεμινάριο αυτό συζητά το φύλο ως κοινωνική κατασκευή και επικεντρώνεται στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, και κυρίως της οικογένειας, ως πεδίο αναπαραγωγής συγκεκριμένων παιδικών έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο συζητά τρόπους με τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνει την ταυτότητα φύλου του παιδιού, τις αξίες που αντιστοιχούν στο κάθε φύλο, καθώς και τις θηλυκότητες/αρρενωπότητες που το παιδί αναπτύσσει. Συζητούνται διάφορα θέματα όπως: η διαφοροποίηση στο έμφυλο περιβάλλον του παιδιού (π.χ. αγορά επίπλων, διακόσμησης, ρουχισμού), η διαφοροποίηση στις δραστηριότητες/ενδιαφέροντα που συχνά προωθούνται τα παιδιά αναλόγως του φύλου τους, οι προσδοκίες όσον αφορά τις ακαδημαϊκές ικανότητες και τα «κατάλληλα» ακαδημαϊκά θέματα για το κάθε φύλο, καθώς και οι διαφοροποιημένοι τρόποι συμπεριφοράς και αντιμετώπισης του κάθε παιδιού αναλόγως του φύλου του. Συζητείται επίσης ο ρόλος άλλων σημαντικών παραγόντων κοινωνικοποίησης, όπως είναι το παιχνίδι, τα βιβλία, η καταναλωτική κουλτούρα και ο ρόλος των ΜΜΕ στη συγκρότηση του κοινωνικού φύλου και των θηλυκών και αρρενωπών ταυτοτήτων των παιδιών.

Πώς η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους αλλά και στη βελτίωση της συνολικότερης υγείας. Διαχείριση των επιπτώσεων της υποκινητικότητας ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19 (Τρύφωνος Άντρεα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Η μείωση της φυσικής δραστηριότητας και αύξηση της καθιστικού χρόνου έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Όλοι ξέρουμε ότι με την άσκηση ενισχύει την ψυχολογική μας κατάσταση. Ωστόσο, πιθανολογώ ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τους μηχανισμούς με του οποίους αυτό επιτυγχάνεται. Επομένως, σκοπός του προκειμένου σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στους μηχανισμούς με τους οποίους η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαχείρισης αγχωδών καταστάσεων. Επίσης, το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας του ενεργού τρόπου ζωής και της φυσικής δραστηριότητας, ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης. Στο σεμινάριο θα δοθούν οι οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας περί φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, ενώ θα αναφερθούμε σε απλά “tips” για την υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής.

Ρύθμιση (έντονων) συναισθημάτων - θυμού, φόβου, αισθήματος αβεβαιότητας - με την τεχνική του Focusing (διαδικασία Εστίασης) του Gendlin (Κοτίτσα Μαρία, Λεμεσός)

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στο να αναδείξει τη σημασία του ‘να είμαστε’ ή του να βιώνουμε έντονα συναισθήματα με τρόπο ώστε η προσπάθεια διαχείρισής των να είναι επιτυχής. Το Focusing (διαδικασία Εστίασης) είναι ένας τέτοιος τρόπος βιωματικότητας, που από τη συστηματοποίησή του σε συγκεκριμένη τεχνική από τον Gendlin (Focusing, 1980), μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια. Στην 90λεπτη αυτή συνάντηση, μέσα από ασκήσεις, θα καλλιεργήσουμε δεξιότητες και ικανότητες προσέγγισης και επικοινωνίας (πρωτίστως με τον εαυτό), μέσω της δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου, της δημιουργίας και διατήρησης αισθήματος ασφάλειας και σεβασμού, καθώς και ανίχνευσης μιας βιωμένης αίσθησης (felt sense), μιας κατάστασης ή ενός συναισθήματος.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης (Χατζηττοφή Παναγιώτα, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη υγειών και ισορροπημένων ενηλίκων. Με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, προωθείται το δικαίωμα των παιδιών να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλίζουν όλα τα επίπεδα της σεξουαλικής τους υγείας (σωματικής, συναισθηματικής, κοινωνικής). Όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατάλληλη για την ηλικία τους. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), στις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (σελ. 20), ορίζει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως τη «μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας» και προσθέτει ότι αυτή πρέπει να «ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζει στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης». Ο ρόλος του γονιού στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το σχετικό σεμινάριο για γονείς έχει ως στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους γονείς, αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση, πετυχαίνοντας στη συμβολή της ενημέρωσης, αλλά και την ενδυνάμωση της στρατηγικής της πρόληψής και της προστασίας των παιδιών, από τον σωματικό και τον ψυχικό τραυματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο του σχετικού σεμιναρίου, αναμένεται να γίνει αναφορά, μεταξύ άλλων, στον ορισμό και την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στον ρόλο και τη στάση της οικογένειας στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σε πρακτικές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στη βάση των αναπτυξιακών οροσήμων και, τέλος, στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Συγκρούσεις: Η γαλήνη της ψυχής. Το μέσο για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα (Νικολαΐδου Δάφνη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Το Σεμινάριο αφορά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισής τους. Ενισχύει τον προβληματισμό σε σχέση με την προσωπική στάση απέναντι σε αυτές και εισηγείται πρακτικές γόνιμης επικοινωνίας και διαλόγου, ώστε οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει χρήσιμες διεργασίες για την προσωπική/διαπροσωπική ανάπτυξη και την ανάδυση δημιουργικών και καινοτόμων επιλογών. Επιπρόσθετα, διαπραγματεύεται τη δυναμική που δημιουργεί η ισχύς στα παιχνίδια εξουσίας και προτείνει τρόπους μετατροπής της σε συνεργατική δύναμη, μέσω ενός μοντέλου χαρτογράφησης της σύγκρουσης. Τέλος, περιλαμβάνονται ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης και προσωπικής εμβάθυνσης.

Συνεργασία Οικογένειας - Σχολείου Σε Θέματα Συμπεριφοράς: Αναπτύσσοντας Κοινή Γλώσσα στις Αναμενόμενες Συμπεριφορές (Κουρέα Λευκή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της σχέσης οικογένειας σχολείου κάτω από το σύστημα ΠροΘεΣυ με έμφαση την πρωτογενή πρόληψη.

Σχολικός Εκφοβισμός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση του Φαινομένου (Χατζηττοφή Παναγιώτα, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο Σχολικός Εκφοβισμός αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ως μορφή σωματικής, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, ο εκφοβισμός πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό και εξωσχολικό πλαίσιο και καθίσταται απειλή τόσο για τη σωματική όσο και τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών, προκαλώντας έντονη και εύλογη ανησυχία στους γονείς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος και τον σημαίνον ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου, στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου για γονείς αποτελεί η κατανόηση του φαινομένου, η αναγνώριση των αιτίων και των επιπτώσεων στα παιδιά, καθώς, επίσης, και η ανάδειξη του ρόλου των γονέων, αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονιών για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι όσο και το παιδί τους σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί που είναι είτε θύμα, θύτης και/ή παρατηρητές κατά την εκδήλωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζεται στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και του παιδιού τους, και των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων, και ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον σχολικό εκφοβισμό. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται από τον σχολικό εκφοβισμό. Τα σχολεία που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας, των μαθητών και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη- Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολείο σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους: • εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point • πρόκληση συζήτησης • μελέτη- συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο • ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό των παιδιών; (Μιχαήλ Ελένη, Λευκωσία)

Η επιμόρφωση συζητά το θέμα του θυμού, στοχεύοντας όπως οι συμμετέχουσες/οντες: 1. αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους ο θυμός επηρεάζει πολυδιάστατα τον άνθρωπο (γονείς και παιδιά). 2. εντοπίζουν τα σημάδια θυμού στον εαυτό τους αλλά και στα παιδιά τους. 3. εμβαθύνουν στην κατανόηση του συναισθήματος αυτού, βλέποντας το ως ένα φίλο ο οποίος θυμίζει τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών τους 4. αποκτήσουν εργαλεία/τεχνικές διαχείρισης του θυμού τα οποία οι συμμετέχουσες/οντες θα ζήσουν βιωματικά μέσα από την επιμόρφωση.