Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων: Μέθοδοι Πειθαρχίας που καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου θα είναι η εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που παρουσιάζουν (α) αδιαφορία για το σχολείο και έλλειψη ταύτισης με τη σχολική εργασία, (β) άρνηση να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας απόρριψης και/ή μη αποδοχής τους από τους υπόλοιπους μαθητές, και (γ) απειθαρχία και ανυπακοή στους σχολικούς κανονισμούς. Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζει στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας γονέων– μαθητών και γονέων - καθηγητών. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των γονέων και στην ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο και στα διάφορα εξελικτικά στάδια των παιδιών τους. Οι γονείς που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο που θα επιλεχθεί θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη - Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου που θα επιλεχθεί. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους: εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point, πρόκληση συζήτησης, μελέτη - συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο, ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

Αντιμετωπίζοντας το παιδικό/εφηβικό άγχος (Χαμπή Σπύρος, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Το παρόν σεμινάριο σκοπό έχει να υποστηρίξει τους γονείς στην προσπάθεια τους να μειώσουν την ανησυχία του παιδιού τους διαμέσου της αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους. Οι δύο θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν στην έγκαιρη αναγνώριση των σχετικών συμπτωμάτων και την χρήση κατάλληλων στρατηγικών ρύθμισης της οξείας και χρόνιας έντασης.

Απώλεια, πένθος και παιδί (Στυλιανού Πολυξένη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το Σεμινάριο για γονείς με θέμα «Απώλεια, πένθος και παιδί» στοχεύει στην ενημέρωση των γονιών γύρω από το πένθος των παιδιών και στον προβληματισμό ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε στα παιδιά για τον θάνατο, την απώλεια και το πένθος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο θρήνος στα παιδιά, στους παράγοντες που τον επηρεάζουν, στο πώς στηρίζουμε το παιδί που πενθεί και στο λεκτικό που θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε στα παιδιά για τον θάνατο.

Διαχείριση κρίσεων στην παιδική και νεανική ηλικία (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σε προβλήματα των νέων που προκαλούν κρίση στην οικογένεια, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο). Σωματικά, Ψυχικά και Κοινωνικά ζητήματα προκαλούν όχι μόνο επιθετικότητα, αλλά και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές μαζί με άρνηση για το σχολικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στον ίδιο τον/την νέο/νέα αλλά και στο περιβάλλον του και πώς την εξηγούμε με ψυχο-κοινωνικά κριτήρια; Τι στοιχεία περιλαμβάνει ότι ονομάζουμε "πρόβλημα"; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση προβλημάτων αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς φέρομαι στο παιδί μου όταν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και βρίσκεται σε έξαρση αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση: Οδηγός προς τους γονείς (Φελλά Αργυρώ, Λευκωσία)

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο εμπλέκονται επιστήμονες και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, σχολικοί ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές κλπ). Παρόλα αυτά, οι γονείς των παιδιών είναι αυτοί που επωμίζονται το βαρύ φορτίο της αναζήτησης και επιλογής των κατάλληλων στρατηγικών και πλαισίων για την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών και των κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών που συχνά συνοδεύουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει, να ενημερώσει και να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν εις βάθος το φαινόμενο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση, ώστε να βοηθήσουν το παιδί και τον εαυτό τους. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο σεμινάριο επιδιώκει να απαντήσει σε όσο το δυνατό περισσότερες ερωτήσεις και απορίες των γονέων για τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στην ανάγνωση. Οι απαντήσεις που θα δοθούν βασίζονται σε σύγχρονα επιστηµονικά τεκµηριωµένα ευρήματα και διατυπώνονται με απλό, κατανοητό και σαφή τρόπο. Οι απαντήσεις πέρα από την ανίχνευση και τη διάγνωση των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση, εστιάζουν επίσης στις καθημερινές σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους συμμαθητές του και τους δασκάλους του. Τα παραδείγµατα στα οποία θα γίνει αναφορά θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν τις σύνθετες έννοιες που ακούν από τους ειδικούς, να αποκτήσουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του παιδιού τους, να επισημάνουν και να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες παρανοήσεις για τις μαθησιακές δυσκολίες και να προχωρήσουν στη λήψη ορθών αποφάσεων για το παρόν και το µέλλον του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε πρακτικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του σπιτιού. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κύρια πρόσωπα που συμμετέχουν στη διάγνωση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, το παρόν σεμινάριο θα ασχοληθεί µε θέµατα που αφορούν τους ίδιους γονείς (π.χ., συναισθήµατα, σχέσεις στην οικογένεια) και θα επιχειρήσει να δώσει ουσιαστικές συµβουλές για το πώς να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Είναι ΑΠΛΟ να εξυγιάνουμε τον θυμό μας: Αναγνώριση & Αποδοχή, Προσωπικό σύστημα αξιών, Λογική επιχειρηματολογία/Λύση και Όραμα (Κοτίτσα Μαρία, Λεμεσός)

Στον πυρήνα της ‘ανθρωπινότητάς’ μας βρίσκονται συχνά συναισθήματα έντονα και αντικρουόμενα, εκρηκτικά, δυσφορικά ή δυσδιάκριτα. Ένα απλό προτεινόμενο μοντέλο, ειδικά για τη διαχείριση ή μάλλον εξυγίανση του θυμού μας, στηρίζεται στην αναγκαιότητα αναγνώρισης και αποδοχής του συναισθήματος, την αναζήτηση προτύπων και αξιών ζωής και την εξεύρεση λογικής λύσης, στόχων και οράματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ακριβώς η βήμα-προς-βήμα εφαρμογή των προαναφερθέντων, καθώς και ο εντοπισμός των καταστάσεων/ερεθισμάτων που πυροδοτούν τον θυμό. Ένας πρακτικός οδηγός που - με την προϋπόθεση της περαιτέρω εξάσκησης - μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε περισσότερη ψυχική γαλήνη αλλά και σε νοηματοδότηση της καθημερινής μας εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του θυμού).

Εκπαιδευτικά Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης , Επικοινωνίας και Αποτελεσματικό Σχολείο (Στυλιανού Αντρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται με τη διερεύνηση και ανάλυση των κύριων εννοιών και θεωριών της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η πρακτική προσέγγιση συνίσταται στην εξέταση της δομής και της λειτουργίας του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος και στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων που το αφορούν. Το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους γονείς να συσχετίσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα με το θεωρητικό πλαίσιο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο επιδιώκει τα ακόλουθα: 1. Την εξοικείωση των γονέων με τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες της Εκπαιδευτικής Διοίκησης (π.χ. Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης, Επικοινωνίας). 2. Την κριτική εξέταση των θέσεων και αρχών των πιο πάνω θεωριών και την αξιολόγηση των πρακτικών εφαρμογών τους στην εκπαίδευση. 3. Τη γνωριμία με τις ευθύνες και τα βασικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών λειτουργών. 4. Την εξέταση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν η όλη δομή του συστήματος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των εκπαιδευτικών. 5. Την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα πορίσματα ερευνών στους βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης.

"Εμείς το σεξ και τα παιδιά μας": Οδηγός Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για Γονείς/Κηδεμόνες (Καψού Μαργαρίτα, Λευκωσία, Λάρνακα)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών/κηδεμόνων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας για θέματα σεξουαλικότητας. Αναμένεται ότι μέσω των εργαστηρίων θα προσφερθούν γνώσεις για θέματα σεξουαλικότητας (π.χ. σεξουαλική ωρίμανση, αντισύλληψη) θα αναπτυχθούν δεξιότητες των γονιών όπως η επικοινωνία με άλλους ενήλικες και με τα παιδιά τους, θα προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας, θα ενισχυθεί η κριτική σκέψη για κοινωνικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα όπως τα στερεότυπα των φύλων, οι διπλοί ρόλοι, και οι κοινωνικές αλλαγές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τη σεξουαλικότητα, την Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, καθώς επίσης και βιωματικές ασκήσεις όπως την εργασία σε ομάδες, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη συζήτηση, την απάντηση ερωτήσεων, το σχολιασμό υποθετικών σεναρίων και τη δραματοποίηση ρόλων. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να συζητούν με μεγαλύτερη άνεση για θέματα σεξουαλικότητας μεταξύ τους και με τα παιδιά τους, θα έχουν επίγνωση για την επίδραση και το ρόλο που έχουν οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς στο περιβάλλον (οικογένειες, σχολείο, ΜΜΕ, κουλτούρα) στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση στάσεων, και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα στερεότυπα και τα ταμπού που αφορούν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Το σεμινάριο προσφέρεται σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 12 – 15 χρονών και γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 15 και άνω (προσαρμόζεται ανάλογα).

Επικοινωνία Οικογένειας με το Σχολείο (Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Λευκωσία)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τους ποικίλους τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας (επίσημης, ανεπίσημης, τυπικής, άτυπης) των γονέων/κηδεμόνων με το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολείων των παιδιών τους. Επιπρόσθετα θα συζητηθεί η σημασία και η αναγκαιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής δικτύωσης των ομάδων αναφοράς του σχολείου.

Θέματα Παραβατικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην προβληματική συμπεριφορά παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο ή/και στην παιδική και εφηβική ηλικία; Τι στοιχεία περιλαμβάνει και ποια στοιχεία καταλήγουν στο πρόβλημα; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση της αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς θα γίνει η λειτουργία της σχολικής τάξης αποτελεσματική; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Μαθαίνω να επικοινωνώ αποτελεσματικά με το παιδί και τον έφηβό μου (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη την επικοινωνία με τους γονείς. Μέσα από αυτή, κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο, χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, αντλούν ασφάλεια και αγάπη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό για τους γονείς να είναι σε θέση να επικοινωνούν ανοιχτά και αποτελεσματικά με τα παιδιά. Η αποτελεσματική επικοινωνία ωφελεί όχι μόνο τα παιδιά, αλλά κάθε μέλος της οικογένειας. Οι σχέσεις μεταξύ των γονιών και παιδιών βελτιώνονται σημαντικά όταν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό που φαίνεται να ισχύει σαν χρυσός κανόνας, είναι πως αν υπάρχει καλή επικοινωνία υπάρχει και καλή σχέση – κάτι που ισχύει γενικότερα και όχι μόνο στη σχέση γονιών και παιδιών. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν: • τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία • τους παραδοσιακούς ρόλους που εφαρμόζουν όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους και πως μπορούν να ξεφύγουν από αυτούς • τι σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων • τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και αντανακλαστική ακοή Επίσης, το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν: • πρακτικούς τρόπους βοήθειας για επίλυση προβλημάτων των παιδιών τους όταν νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση • πρακτικούς τρόπους επικοινωνίας όταν οι ίδιοι οι γονείς νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση από προβλήματα των παιδιών τους στο σπίτι • την επικοινωνία του «Σ΄ αγαπώ» μέσα από πράξεις και όχι με λόγια! Για την επιτυχημένη έκβαση του σεμιναρίου ο εισηγητής θα χρησιμοποιήσει οπτικό-ακουστικό υλικό, δηλαδή χρήση βίντεο από καθημερινές αλληλεπιδράσεις παιδιών με γονέων και συζήτηση σε μικρές ομάδες ή/και στην ολομέλεια των σωστών και λανθασμένων τρόπων επικοινωνίας καθώς και παραδείγματα όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις πιο κάτω θεματικές: • Ορισμός επικοινωνίας • Μορφές επικοινωνίας • Αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία • Παραδοσιακοί ρόλοι γονέων όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους προς αποφυγή • Αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων • Τα 6 βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων • Ενεργητική ακρόαση και ανοιχτές ερωτήσεις • Ενίσχυση επικοινωνίας με απλές συμβουλές • Επικοινωνώντας το «Σ΄ αγαπώ».

Οι συγκρούσεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς: είδη συγκρούσεων, αίτια συγκρούσεων, επιλογή τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων (Στυλιανού Αντρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα μελετηθούν τα είδη των συγκρούσεων, τα αίτια των συγκρούσεων στο σχολείο, τα οφέλη και τα κόστη που μπορεί να συνεπάγονται οι συγκρούσεις στα σχολεία. Θα αναλυθεί η διαδικασία, τόσο της εμφάνισης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης, όσο και της επιλογής των κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείρισή της. Τέλος, θα αναδειχθεί η χαρτογράφηση της σύγκρουσης ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο διαχείρισης της σύγκρουσης. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι γονείς θα μπορούν: • Να ορίζουν τη σύγκρουση, να αναγνωρίζουν τα είδη και να ερμηνεύουν τα αίτια των συγκρούσεων • Να απαριθμούν τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης • Να αποτιμούν τα αποτελέσματα της σύγκρουσης • Να προλαμβάνουν ή/και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρουσιακές καταστάσεις εφαρμόζοντας κατάλληλες στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία μεταξύ των οποίων και τη χαρτογράφηση της σύγκρουσης.

Παιδικές ταυτότητες φύλου: Συζητώντας τον κοινωνικοποιητικό ρόλο της οικογένειας (Καλλίτση Γαλάτεια, Λευκωσία)

Το σεμινάριο αυτό συζητά το φύλο ως κοινωνική κατασκευή και επικεντρώνεται στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, και κυρίως της οικογένειας, ως πεδίο αναπαραγωγής συγκεκριμένων παιδικών έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο συζητά τρόπους με τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνει την ταυτότητα φύλου του παιδιού, τις αξίες που αντιστοιχούν στο κάθε φύλο, καθώς και τις θηλυκότητες/αρρενωπότητες που το παιδί αναπτύσσει. Συζητούνται διάφορα θέματα όπως: η διαφοροποίηση στο έμφυλο περιβάλλον του παιδιού (π.χ. αγορά επίπλων, διακόσμησης, ρουχισμού), η διαφοροποίηση στις δραστηριότητες/ενδιαφέροντα που συχνά προωθούνται τα παιδιά αναλόγως του φύλου τους, οι προσδοκίες όσον αφορά τις ακαδημαϊκές ικανότητες και τα «κατάλληλα» ακαδημαϊκά θέματα για το κάθε φύλο, καθώς και οι διαφοροποιημένοι τρόποι συμπεριφοράς και αντιμετώπισης του κάθε παιδιού αναλόγως του φύλου του. Συζητείται επίσης ο ρόλος άλλων σημαντικών παραγόντων κοινωνικοποίησης, όπως είναι το παιχνίδι, τα βιβλία, η καταναλωτική κουλτούρα και ο ρόλος των ΜΜΕ στη συγκρότηση του κοινωνικού φύλου και των θηλυκών και αρρενωπών ταυτοτήτων των παιδιών.

Ρύθμιση (έντονων) συναισθημάτων - θυμού, φόβου, αισθήματος αβεβαιότητας - με την τεχνική του Focusing (διαδικασία Εστίασης) του Gendlin (Κοτίτσα Μαρία, Λεμεσός)

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στο να αναδείξει τη σημασία του ‘να είμαστε’ ή του να βιώνουμε έντονα συναισθήματα με τρόπο ώστε η προσπάθεια διαχείρισής των να είναι επιτυχής. Το Focusing (διαδικασία Εστίασης) είναι ένας τέτοιος τρόπος βιωματικότητας, που από τη συστηματοποίησή του σε συγκεκριμένη τεχνική από τον Gendlin (Focusing, 1980), μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια. Στην 90λεπτη αυτή συνάντηση, μέσα από ασκήσεις, θα καλλιεργήσουμε δεξιότητες και ικανότητες προσέγγισης και επικοινωνίας (πρωτίστως με τον εαυτό), μέσω της δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου, της δημιουργίας και διατήρησης αισθήματος ασφάλειας και σεβασμού, καθώς και ανίχνευσης μιας βιωμένης αίσθησης (felt sense), μιας κατάστασης ή ενός συναισθήματος.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης (Χατζηττοφή Παναγιώτα, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη υγειών και ισορροπημένων ενηλίκων. Με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, προωθείται το δικαίωμα των παιδιών να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλίζουν όλα τα επίπεδα της σεξουαλικής τους υγείας (σωματικής, συναισθηματικής, κοινωνικής). Όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατάλληλη για την ηλικία τους. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), στις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (σελ. 20), ορίζει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως τη «μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας» και προσθέτει ότι αυτή πρέπει να «ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζει στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης». Ο ρόλος του γονιού στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το σχετικό σεμινάριο για γονείς έχει ως στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους γονείς, αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση, πετυχαίνοντας στη συμβολή της ενημέρωσης, αλλά και την ενδυνάμωση της στρατηγικής της πρόληψής και της προστασίας των παιδιών, από τον σωματικό και τον ψυχικό τραυματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο του σχετικού σεμιναρίου, αναμένεται να γίνει αναφορά, μεταξύ άλλων, στον ορισμό και την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στον ρόλο και τη στάση της οικογένειας στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σε πρακτικές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στη βάση των αναπτυξιακών οροσήμων και, τέλος, στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Συγκρούσεις: Η γαλήνη της ψυχής. Το μέσο για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα (Νικολαΐδου Δάφνη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Το Σεμινάριο αφορά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισής τους. Ενισχύει τον προβληματισμό σε σχέση με την προσωπική στάση απέναντι σε αυτές και εισηγείται πρακτικές γόνιμης επικοινωνίας και διαλόγου, ώστε οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει χρήσιμες διεργασίες για την προσωπική/διαπροσωπική ανάπτυξη και την ανάδυση δημιουργικών και καινοτόμων επιλογών. Επιπρόσθετα, διαπραγματεύεται τη δυναμική που δημιουργεί η ισχύς στα παιχνίδια εξουσίας και προτείνει τρόπους μετατροπής της σε συνεργατική δύναμη, μέσω ενός μοντέλου χαρτογράφησης της σύγκρουσης. Τέλος, περιλαμβάνονται ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης και προσωπικής εμβάθυνσης.

Συνεργασία Οικογένειας - Σχολείου Σε Θέματα Συμπεριφοράς: Αναπτύσσοντας Κοινή Γλώσσα στις Αναμενόμενες Συμπεριφορές (Κουρέα Λευκή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της σχέσης οικογένειας σχολείου κάτω από το σύστημα ΠροΘεΣυ με έμφαση την πρωτογενή πρόληψη.

Σχολικός Εκφοβισμός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση του Φαινομένου (Χατζηττοφή Παναγιώτα, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο Σχολικός Εκφοβισμός αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ως μορφή σωματικής, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, ο εκφοβισμός πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό και εξωσχολικό πλαίσιο και καθίσταται απειλή τόσο για τη σωματική όσο και τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών, προκαλώντας έντονη και εύλογη ανησυχία στους γονείς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος και τον σημαίνον ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου, στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου για γονείς αποτελεί η κατανόηση του φαινομένου, η αναγνώριση των αιτίων και των επιπτώσεων στα παιδιά, καθώς, επίσης, και η ανάδειξη του ρόλου των γονέων, αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

Τα μικρά αφεντικά: θέτουμε όρια στα παιδιά μας; (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Πόσο εύκολο είναι να θέσουμε όρια στα παιδιά; Τι πρέπει να γνωρίζουμε ως γονείς για να βοηθήσουμε στην οριοθέτηση των παιδιών μας; Τα όρια υπάρχουν παντού και αφορούν όλους μας. Τα όρια δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τους συνανθρώπους του, όπου έχει τη δυνατότητα να αντλεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια για να μπορεί να εξελίσσεται και να δημιουργεί. Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί θα εκπαιδευτεί στην τήρηση των ορίων. Ένα ιδιαίτερο απαιτητικό έργο για τους γονείς που πολλές φορές αποδεικνύεται και πολύ «ζόρικη» υπόθεση. . Στο σεμινάριο αυτό οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουν τις έννοιες της Οριοθέτησης και Πειθαρχίας. Θα ενημερωθούν για τα οφέλη, το χρόνο έναρξης της οριοθέτησης των παιδιών και ειδικότερα την οριοθέτηση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και τη γνωριμία τους με τις βασικές αρχές της οριοθέτησης. Ένα σημαντικό μέρος του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στη μέθοδο οριοθέτησης των Φυσικών και Λογικών Συνεπειών, με εκτενή αναφορά σε παραδείγματα και αντιπαραδείγματα χρήσης της οριοθέτησης λογικών συνεπειών και πειθαρχίας στην καθημερινή οικογενειακή ζωή. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις κάτωθι θεματικές: • Τι είναι πειθαρχία και τι είναι οριοθέτηση; • Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές γονικές πρακτικές; • Γιατί είναι σημαντικό οι γονείς να κάνουν χρήση ορίων; • Πότε ξενικά η οριοθέτηση; • Τι επιδιώκει ένα παιδί με αρνητική, επίμονη, αντιδραστική και πεισματάρικη συμπεριφορά; • Για ποιους λόγους τα παιδιά δεν είναι συνεργάσιμα με τους γονείς τους; • Πως τίθενται τα όρια; • Πρακτικά λεκτικά παραδείγματα οριοθέτησης • Συμπεριφορικές τεχνικές για την τροποποίηση της συμπεριφοράς • Θετική ενίσχυση/ανταμοιβή • Πίνακας δώρου ή οικονομία κουπονιών • Μίμηση • Αγνόηση • Υπερδιόρθωση-θετική διόρθωση • Time-out • Διαφορές πειθαρχίας και οριοθέτησης με πρακτικά λεκτικά παραδείγματα Στο σεμινάριο ο εισηγητής θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες εκτός με παραδείγματα, με οπτικό υλικό αλλά και με σενάρια καθημερινής ζωής σε μικρές ομάδες.

Το άγχος και ο αγχολυτικός ρόλος της μουσικής (Παγώνη Μιχάλης, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το άγχος είναι ένα σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους, με έντονα σημάδια ψυχικής και σωματικής δυσφορίας. Σημάδια άγχους μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις ηλικίες. Πολύ συχνά, οι στρεσογόνες αιτίες επιδρούν άμεσα στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και προκαλούν αντιδράσεις, όπως ανασφάλεια, αρνητισμό, αποξένωση, ακόμα και κατάθλιψη. Η διαχείριση των αγχωτικών καταστάσεων που βιώνουν σχεδόν καθημερινά λόγω σχολικών ή και άλλων υποχρεώσεων, αλλά και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης και ακόμα περισσότερο της ειδικής εκπαίδευσης μπορεί να καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω των τεχνών και ειδικότερα μέσα από τη μουσική. Η διατήρηση της ηρεμίας και ψυχραιμίας του παιδιού, διοχετεύοντας την ενέργεια του στη μουσική και γενικότερα στις τέχνες θα τον βοηθήσει να ανακτήσει την ψυχική, πνευματική και σωματική ισορροπία, θα αναπτύξει την αυτοπεποίθηση του και τη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο μέσα από μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης συναισθημάτων.

Το παραμύθι ως μέσο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης της γλωσσικής δεξιότητας (Λοΐζου Εβίτα, Λεμεσός)

Να αντιληφθούν οι γονείς πως πέρα από τη χρήση αναγκαίων και κατάλληλων διδακτικών βιβλίων που αφορούν την ελληνική γλώσσα, η χρήση του παραμυθιού από τα παιδιά και από τους γονείς συνδράμει στην επίτευξη βελτίωσης της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας έχοντας ως "εργαλείο" το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού συμβάλλει στη δημιουργία ενός άνετου διδακτικού περιβάλλοντος, στην παροχή χαράς στα παιδιά και συνάμα στην υλοποίηση του διδακτικού στόχου που δεν είναι άλλος από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.