Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων: Μέθοδοι Πειθαρχίας που καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου θα είναι η εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που παρουσιάζουν (α) αδιαφορία για το σχολείο και έλλειψη ταύτισης με τη σχολική εργασία, (β) άρνηση να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας απόρριψης και/ή μη αποδοχής τους από τους υπόλοιπους μαθητές, και (γ) απειθαρχία και ανυπακοή στους σχολικούς κανονισμούς. Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζει στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας γονέων– μαθητών και γονέων - καθηγητών. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των γονέων και στην ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο και στα διάφορα εξελικτικά στάδια των παιδιών τους. Οι γονείς που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο που θα επιλεχθεί θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη - Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου που θα επιλεχθεί. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους: εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point, πρόκληση συζήτησης, μελέτη - συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο, ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

Ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ιβάνοβα Παλλήκαρου Ναταλία, Λευκωσία)

Στα πλαίσια του σεμιναρίου προτείνεται η εισαγωγή μιας σύγχρονης μεθόδου, ο σκοπός της οποίας είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των μαθηματικών ικανοτήτων και του ενδιαφέροντος για τα μαθηματικά στα νήπια και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς ή/και εκπαιδευτικούς.

Αντιμετωπίζοντας το παιδικό/εφηβικό άγχος (Χαμπή Σπύρος, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Το παρόν σεμινάριο σκοπό έχει να υποστηρίξει τους γονείς στην προσπάθεια τους να μειώσουν την ανησυχία του παιδιού τους διαμέσου της αποτελεσματικής διαχείρισης του άγχους. Οι δύο θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν στην έγκαιρη αναγνώριση των σχετικών συμπτωμάτων και την χρήση κατάλληλων στρατηγικών ρύθμισης της οξείας και χρόνιας έντασης.

Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (Πογιατζιή Εύη, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των γονέων ως φορέων ενίσχυσης και (συν)διαμόρφωσης της μάθησης σε εξωσχολικό συγκείμενο ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (ψηφιακών εργαλείων και μέσων) στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα, μέσα από το σεμινάριο αυτό οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν ψηφιακά εργαλεία και μέσα καθώς και να ενημερωθούν για πρακτικές γραμματισμού που συμβάλλουν στην καλλιέργεια και ενίσχυση του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών τους.

Απώλεια, πένθος και παιδί (Στυλιανού Πολυξένη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το Σεμινάριο για γονείς με θέμα «Απώλεια, πένθος και παιδί» στοχεύει στην ενημέρωση των γονιών γύρω από το πένθος των παιδιών και στον προβληματισμό ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε στα παιδιά για τον θάνατο, την απώλεια και το πένθος. Πιο συγκεκριμένα, γίενται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο θρήνος στα παιδιά, στους παράγοντες που τον επηρεάζουν, στο πώς στηρίζουμε το παιδί που πενθεί και στο λεκτικό που θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε στα παιδιά για τον θάνατο.

"Αυτό ήθελες να μου πεις;" Αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά μας (Καψού Μαργαρίτα, Λευκωσία, Λεμεσός)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους στόχους της αποτελεσματικής επικοινωνίας, τους βασικούς "τύπους" επικοινωνίας και την αποτελεσματικότητά τους ως προς τους στόχους, να εντοπίζουν συχνά εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία γονιών/κηδεμόνων-παιδιών. Να καθορίζουν και να διατυπώνουν τα βασικά μηνύματα που θέλουν να επικοινωνήσουν, και με τρόπους προσέγγισης συζητήσεων με τα παιδιά. Μπορεί να προσαρμοστεί για διάφορες ηλικιακές ομάδες με ανάλογα παραδείγματα.

Βοηθώντας το παιδί μου να διαχειριστεί το θυμό του (Χρίστου Αυγή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η εκμάθηση λειτουργικών τρόπων έκφρασης του θυμού τους οποίους οι γονείς μπορούν να διδάξουν στα παιδιά τους. Αρχικά θα κάνουμε μία αναφορά στο τί είναι θυμός και γιατί κάποια παιδιά εκφράζουν το θυμό τους με μη λειτουργικούς τρόπους, και στη συνέχεια μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων θα διδάξουμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης του θυμού μας. Ο γονέας θα μπορεί να εφαρμόσει και να εκπαιδεύσει το παιδί του στην εκμάθηση αυτών των λειτουργικών τρόπων έκφρασης του θυμού.

Δέκα βασικές αρχές για να γίνετε καλύτεροι γονείς (Χρίστου Αυγή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο στόχος αυτών των βιωματικών εργαστηρίων είναι η εκπαίδευση σε κάποιες βασικές δεξιότητες που έχουν ως βασικό τους συστατικό την θέσπιση ορίων για τη συμπεριφορά των παιδιών με σκοπό τη δημιουργία μίας καλύτερης σχέσης μεταξύ των γονιών και των παιδιών. Οι γονείς θα εκπαιδευτούν σε κάποιες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία με το παιδί τους και στη δημιουργία μίας θετικής σχέσης ανάμεσα στο γονέα και το παιδί. Οι βασικές αρχές που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο, είναι: • Να είστε προσεκτικοί γονείς • Η σημαντικότητα έκφρασης της στοργής • Η ανάμειξη στη ζωή των παιδιών σας • Ορισμός κανόνων και ορίων στο σπίτι • Να είστε συνεπείς • Αποφυγή σκληρών τιμωριών • Πώς να δίνετε αποτελεσματικές οδηγίες • Η σημασία της επιβράβευσης • Πώς να εξαλείψετε ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών σας • Δείξτε σεβασμό στο παιδί σας.

Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων (Χαραλάμπους Χάρις, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Οι δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και πρόληψης-διαχείρισης συγκρούσεων είναι συχνά συνώνυμες με τις καλές ανθρώπινες σχέσεις και τη συναισθηματική υγεία ενός ατόμου ή μιας οικογένειας. Η ελαττωματική επικοινωνία είναι πολύ συχνά ο λόγος για συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Στόχοι του εργαστηρίου είναι: Να κατανοήσουν οι γονείς τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας Να κατανοήσουν οι γονείς ότι οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικό φαινόμενο στη ζωή μας, ο τρόπος όμως που τις αντιμετωπίζουμε (εποικοδομητικά ή καταστροφικά) κάνει τα αποτελέσματά τους θετικά ή αρνητικά. Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιπέδων έκφρασης και αναγκών κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και ειδικά στις σχέσεις γονέων-παιδιών Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσα από στοχευμένες, βιωματικές μεθόδους.

Διαχείριση κρίσεων στην παιδική και νεανική ηλικία (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σε προβλήματα των νέων που προκαλούν κρίση στην οικογένεια, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο). Σωματικά, Ψυχικά και Κοινωνικά ζητήματα προκαλούν όχι μόνο επιθετικότητα, αλλά και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές μαζί με άρνηση για το σχολικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στον ίδιο τον/την νέο/νέα αλλά και στο περιβάλλον του και πώς την εξηγούμε με ψυχο-κοινωνικά κριτήρια; Τι στοιχεία περιλαμβάνει ότι ονομάζουμε "πρόβλημα"; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση προβλημάτων αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς φέρομαι στο παιδί μου όταν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και βρίσκεται σε έξαρση αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Είναι ΑΠΛΟ να εξυγιάνουμε τον θυμό μας: Αναγνώριση & Αποδοχή, Προσωπικό σύστημα αξιών, Λογική επιχειρηματολογία/Λύση και Όραμα (Κοτίτσα Μαρία, Λεμεσός)

Στον πυρήνα της ‘ανθρωπινότητάς’ μας βρίσκονται συχνά συναισθήματα έντονα και αντικρουόμενα, εκρηκτικά, δυσφορικά ή δυσδιάκριτα. Ένα απλό προτεινόμενο μοντέλο, ειδικά για τη διαχείριση ή μάλλον εξυγίανση του θυμού μας, στηρίζεται στην αναγκαιότητα αναγνώρισης και αποδοχής του συναισθήματος, την αναζήτηση προτύπων και αξιών ζωής και την εξεύρεση λογικής λύσης, στόχων και οράματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ακριβώς η βήμα-προς-βήμα εφαρμογή των προαναφερθέντων, καθώς και ο εντοπισμός των καταστάσεων/ερεθισμάτων που πυροδοτούν τον θυμό. Ένας πρακτικός οδηγός που - με την προϋπόθεση της περαιτέρω εξάσκησης - μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε περισσότερη ψυχική γαλήνη αλλά και σε νοηματοδότηση της καθημερινής μας εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του θυμού).

Εκπαιδευτικά Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης , Επικοινωνίας και Αποτελεσματικό Σχολείο (Στυλιανού Αντρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται με τη διερεύνηση και ανάλυση των κύριων εννοιών και θεωριών της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η πρακτική προσέγγιση συνίσταται στην εξέταση της δομής και της λειτουργίας του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος και στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων που το αφορούν. Το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους γονείς να συσχετίσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα με το θεωρητικό πλαίσιο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο επιδιώκει τα ακόλουθα: 1. Την εξοικείωση των γονέων με τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες της Εκπαιδευτικής Διοίκησης (π.χ. Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης, Επικοινωνίας). 2. Την κριτική εξέταση των θέσεων και αρχών των πιο πάνω θεωριών και την αξιολόγηση των πρακτικών εφαρμογών τους στην εκπαίδευση. 3. Τη γνωριμία με τις ευθύνες και τα βασικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών λειτουργών. 4. Την εξέταση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν η όλη δομή του συστήματος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των εκπαιδευτικών. 5. Την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα πορίσματα ερευνών στους βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης.

"Εμείς το σεξ και τα παιδιά μας": Οδηγός Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για Γονείς/Κηδεμόνες (Καψού Μαργαρίτα, Λευκωσία, Λάρνακα)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών/κηδεμόνων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας για θέματα σεξουαλικότητας. Αναμένεται ότι μέσω των εργαστηρίων θα προσφερθούν γνώσεις για θέματα σεξουαλικότητας (π.χ. σεξουαλική ωρίμανση, αντισύλληψη) θα αναπτυχθούν δεξιότητες των γονιών όπως η επικοινωνία με άλλους ενήλικες και με τα παιδιά τους, θα προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας, θα ενισχυθεί η κριτική σκέψη για κοινωνικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα όπως τα στερεότυπα των φύλων, οι διπλοί ρόλοι, και οι κοινωνικές αλλαγές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τη σεξουαλικότητα, την Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, καθώς επίσης και βιωματικές ασκήσεις όπως την εργασία σε ομάδες, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τη συζήτηση, την απάντηση ερωτήσεων, το σχολιασμό υποθετικών σεναρίων και τη δραματοποίηση ρόλων. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να συζητούν με μεγαλύτερη άνεση για θέματα σεξουαλικότητας μεταξύ τους και με τα παιδιά τους, θα έχουν επίγνωση για την επίδραση και το ρόλο που έχουν οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς στο περιβάλλον (οικογένειες, σχολείο, ΜΜΕ, κουλτούρα) στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και διαμόρφωση στάσεων, και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα στερεότυπα και τα ταμπού που αφορούν την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Το σεμινάριο προσφέρεται σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 12 – 15 χρονών και γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 15 και άνω (προσαρμόζεται ανάλογα).

«Ένα παιδί φωνάζει»: Ξαναχτίζοντας την κατανόηση, επιλύοντας συγκρούσεις και διαφορές (Κατσαρή Μαρίνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Σκοποί του σεμιναρίου είναι:

- Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας - Ενίσχυση δεξιοτήτων συνύπαρξης παιδιών και γονέων/κηδεμόνων – παιδιών ώστε αμφότεροι να βοηθούν, να μοιράζονται, να συνεργάζονται, να προσδιορίζουν και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα. - Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών για την κατανόηση της σημασίας της ομάδας και ενίσχυση της ικανότητας εισδοχής και εξόδου από την ομάδα - Ενίσχυση της κατανόησης της σημασίας τήρησης των καθορισμένων ορίων (σπίτι – σχολείο) και να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του - Ενίσχυση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των παιδιών για έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού σε συνομήλικους ή γονείς/κηδεμόνες. - Ανάπτυξη εκφραστικών μέσων: λεκτική και μη λεκτική έκφραση των συναισθήματων (φωνή – πρόσωπο – σώμα και κίνηση - σχέδιο κ.ά.).

Επικοινωνία Οικογένειας με το Σχολείο (Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Λευκωσία)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τους ποικίλους τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας (επίσημης, ανεπίσημης, τυπικής, άτυπης) των γονέων/κηδεμόνων με το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολείων των παιδιών τους. Επιπρόσθετα θα συζητηθεί η σημασία και η αναγκαιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής δικτύωσης των ομάδων αναφοράς του σχολείου.

Ζώα συντροφιάς: Παιχνίδι ή υπόθεση ευθύνης; (Δαρείου Ευσταθία, Λευκωσία)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του ζητήματος της "Υπεύθυνης Ιδιοκτησίας Ζώων", ως ένα βασικό ζήτημα για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και τη διασφάλιση της αειφορίας στην πόλη μας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

(α) Ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή μας από την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς;

(β) Πόσο έτοιμοι είστε να αποκτήσετε ένα κατοικίδιο;

(γ) Ποιο κατοικίδιο μας ταιριάζει;

(δ) Ποιες είναι οι ανάγκες των ζώων συντροφιάς;

(ε) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του/της υπεύθυνου/ης ιδιοκτήτη/τριας ζώων και ποιες οι ευθύνες του/της;

(στ) Στείρωση: απαραίτητη και ευεργετική ή εμπόδιο στην ευημερία του ζώου;

(ζ) Πώς να προσεγγίσω και να χαϊδέψω ένα σκυλί με ασφάλεια;

(η) Τι αρέσει στους ανθρώπους και δεν αρέσει στα σκυλιά;

(θ) Τι κάνω όταν βρεθώ απέναντι σε ένα επιθετικό σκυλί;

Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά και την οικογένεια (Χαραλάμπους Χάρις, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Η ψυχική ανθεκτικότητα ενός παιδιού είναι άρρητα συνδεδεμένη με: α) την αυτοεικόνα του, β) τη στήριξη και καθοδήγηση που έχει από τα περιβάλλοντα όπου ζει και κινείται, γ) τον χαρακτήρα και τις αξίες που υποστηρίζεται να αναπτύξει. Μια ψυχικά ανθεκτική οικογένεια μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί καλύτερα τις ξαφνικές προκλήσεις που μπορεί να της παρουσιαστούν, για παράδειγμα όπως στην περίπτωση των περιορισμών που προκάλεσε η πανδημία Covid-19. Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: - Να ενημερωθούν οι γονείς για τα χαρακτηριστικά ενός ανθεκτικού και επιτυχημένου χαρακτήρα - Να κατανοήσουν πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και τους ίδιους να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα - Να αποκτήσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές μέσω βιωματικών μεθόδων και αναστοχαστικών συζητήσεων.

Η Αυτοεκτίμηση των παιδιών. Εγώ είμαι Εγώ και είμαι Εντάξει. (Καραβασίλη Σοφία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

- Να αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την εικόνα που σχηματίζουν τα παιδιά για τον εαυτό τους από τις αντιδράσεις των άλλων - Να αναγνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την ανοιχτή επικοινωνία - Να συζητήσουμε για τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και το κλίμα στην οικογένεια που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν - Να αναδείξουμε τη σημασία της αυτοεκτίμησης στην πρόληψη διαφόρων «δύσκολων» συμπεριφορών των παιδιών.

Η δύναμη της μουσικής: Η μουσική ως μέσο προώθησης της θετικής συμπεριφοράς (Παγώνη Μιχάλης, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Στην ηλικιακή ομάδα παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης αποκτώνται πολλές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις τέχνες και ειδικότερα με τη μουσική. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί μαθαίνει να σκέφτεται, να κρίνει, να ακούει σε ρόλους και κανόνες. Το παιδί προσπαθεί να μεταβάλει τη συμπεριφορά του ώστε να κερδίσει αυτό που επιθυμεί. Είναι σαφές πως η απόκτηση συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αυτήν την περίοδο της ζωής του θα το βοηθήσουν να ελέγξει έντονες βιολογικές και συναισθηματικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν κατά την περίοδο της εφηβείας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παραθέσει κατάλληλους τρόπους στους γονείς παιδιών αυτής της ηλικίας, έτσι ώστε μέσω των ιδιοτήτων της μουσικής να προωθηθεί η θετική στάση και συμπεριφορά από μέρους των παιδιών τους. Η μουσική μπορεί να συνεισφέρει στον σχηματισμό σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και παιδιών και το περιβάλλον τους, την ευχαρίστηση της δημιουργίας, την προώθηση της επικοινωνίας, την προσωπική ολοκλήρωση και πιο ικανοποιητικές επιδόσεις στο σχολείο.

Θέματα Παραβατικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην προβληματική συμπεριφορά παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο ή/και στην παιδική και εφηβική ηλικία; Τι στοιχεία περιλαμβάνει και ποια στοιχεία καταλήγουν στο πρόβλημα; Πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση της αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών; Πώς θα γίνει η λειτουργία της σχολικής τάξης αποτελεσματική; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Θέτοντας όρια. Η χρυσή τομή μεταξύ πειθαρχίας και αγάπης (Μιχαήλ Κατερίνα, Λεμεσός)

Το σεμινάριο έχει σκοπό να παράσχει στους γονείς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να οριοθετήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα πειθαρχίας, μέσα σ' ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας, κατανόησης και αγάπης. Με το πέρας του σεμιναρίου οι γονείς θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με επιτυχία συχνά και καθημερινά προβλήματα απειθαρχίας και συγκρούσεων με τα παιδιά τους ενώ παράλληλα θα γνωρίζουν τις προϋποθέσεις και τεχνικές για προαγωγή θετικών συμπεριφορών των παιδιών.

Μαθαίνω να επικοινωνώ αποτελεσματικά με το παιδί και τον έφηβό μου (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη την επικοινωνία με τους γονείς. Μέσα από αυτή, κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο, χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, αντλούν ασφάλεια και αγάπη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό για τους γονείς να είναι σε θέση να επικοινωνούν ανοιχτά και αποτελεσματικά με τα παιδιά. Η αποτελεσματική επικοινωνία ωφελεί όχι μόνο τα παιδιά, αλλά κάθε μέλος της οικογένειας. Οι σχέσεις μεταξύ των γονιών και παιδιών βελτιώνονται σημαντικά όταν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό που φαίνεται να ισχύει σαν χρυσός κανόνας, είναι πως αν υπάρχει καλή επικοινωνία υπάρχει και καλή σχέση – κάτι που ισχύει γενικότερα και όχι μόνο στη σχέση γονιών και παιδιών. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν: • τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία • τους παραδοσιακούς ρόλους που εφαρμόζουν όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους και πως μπορούν να ξεφύγουν από αυτούς • τι σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων • τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και αντανακλαστική ακοή Επίσης, το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν: • πρακτικούς τρόπους βοήθειας για επίλυση προβλημάτων των παιδιών τους όταν νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση • πρακτικούς τρόπους επικοινωνίας όταν οι ίδιοι οι γονείς νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση από προβλήματα των παιδιών τους στο σπίτι • την επικοινωνία του «Σ΄ αγαπώ» μέσα από πράξεις και όχι με λόγια! Για την επιτυχημένη έκβαση του σεμιναρίου ο εισηγητής θα χρησιμοποιήσει οπτικό-ακουστικό υλικό, δηλαδή χρήση βίντεο από καθημερινές αλληλεπιδράσεις παιδιών με γονέων και συζήτηση σε μικρές ομάδες ή/και στην ολομέλεια των σωστών και λανθασμένων τρόπων επικοινωνίας καθώς και παραδείγματα όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις πιο κάτω θεματικές: • Ορισμός επικοινωνίας • Μορφές επικοινωνίας • Αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία • Παραδοσιακοί ρόλοι γονέων όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους προς αποφυγή • Αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων • Τα 6 βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων • Ενεργητική ακρόαση και ανοιχτές ερωτήσεις • Ενίσχυση επικοινωνίας με απλές συμβουλές • Επικοινωνώντας το «Σ΄ αγαπώ».

Μεγαλώστε παιδιά με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Σταύρου Στέλλα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών τους μέσα από το μοντέλο συναισθηματικης νοημοσύνης που προτείνεται από τους Mayer and Salovey (1997).

Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας ως γέφυρα αυτογνωσίας του εαυτού μας (Λοΐζου Εβίτα, Λεμεσός)

Οι ήρωες στα λογοτεχνικά κείμενα με τα πλεονεκτήματα και τα ελαττώματά τους εμπλέκονται σε διάφορες καθημερινές και οικείες προς εμάς καταστάσεις. Διαβάζοντάς τους, κάποιους από αυτούς τους συμπαθούμε και κάποιους από αυτούς τους νιώθουμε πως βρίσκονται μίλια μακριά από τη δική μας κοσμοθεωρία. Μπορεί όμως, ένας ήρωας πραγματικά να μας δείξει και να φωτίσει πτυχές του εαυτού μας που πιθανόν μέχρι σήμερα για τον οποιοδήποτε λόγο τις κρύβαμε; Και εάν φωτίσει αυτές τις κρυμμένες πτυχές, πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς να τις κοιτάξουμε κατάματα; Τα πιο πάνω ερωτήματα επιχειρούνται να απαντηθούν μέσω του συγκεκριμένου σεμιναρίου, έχοντας ως βασικό πυλώνα τον/την κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα ξεχωριστά.

Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής κουλτούρας στα παιδιά (Χριστοφή Μαρίνα, Λευκωσία, Λάρνακα)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει μέσα από παραδείγματα, προβληματισμούς και συζητήσεις τον σημαντικό ρόλο που έχουν να επιτελέσουν οι γονείς στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής κουλτούρας στα παιδιά . Πρωταρχικός στόχος είναι να επιβεβαιώσουμε ότι οι γονείς γνωρίζουν, κατανοούν και αποδέχονται τις αξίες και αρχές που διέπουν μέσα από την πολυπολιτισμικότητα και την διαπολιτισμική εκπαίδευση για να μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν στα παιδιά τους, τα σωστά παραδείγματα για να διαμορφωθούν τα παιδιά, σε μελλοντικούς πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία βασίζεται στις αρχές του σεβασμού, της αποδοχής της ετερότητας κ.ά.

Ο ρόλος των γονέων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών: Παραδείγματα και πρακτικές δημιουργικής απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους στο περιβάλλον (Δαρείου Ευσταθία, Λευκωσία)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή ιδεών στους γονείς εναλλακτικών τρόπων δημιουργικής απασχόλησης με τα παιδιά τους, αξιοποιώντας ποικίλα περιβαλλοντικά πεδία, ως χώρους βιωματικής μάθησης, δημιουργικής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας. Ειδικότερα, το σεμινάριο επικεντρώνεται:

α) στον ρόλο των γονέων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών τους,

β) στη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους,

γ) σε πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν με τα παιδιά τους σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία.

Οι συγκρούσεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς: είδη συγκρούσεων, αίτια συγκρούσεων, επιλογή τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων (Στυλιανού Αντρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα μελετηθούν τα είδη των συγκρούσεων, τα αίτια των συγκρούσεων στο σχολείο, τα οφέλη και τα κόστη που μπορεί να συνεπάγονται οι συγκρούσεις στα σχολεία. Θα αναλυθεί η διαδικασία, τόσο της εμφάνισης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης, όσο και της επιλογής των κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείρισή της. Τέλος, θα αναδειχθεί η χαρτογράφηση της σύγκρουσης ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο διαχείρισης της σύγκρουσης. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι γονείς θα μπορούν: • Να ορίζουν τη σύγκρουση, να αναγνωρίζουν τα είδη και να ερμηνεύουν τα αίτια των συγκρούσεων • Να απαριθμούν τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης • Να αποτιμούν τα αποτελέσματα της σύγκρουσης • Να προλαμβάνουν ή/και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρουσιακές καταστάσεις εφαρμόζοντας κατάλληλες στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία μεταξύ των οποίων και τη χαρτογράφηση της σύγκρουσης.

Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Φλωρίδου Βέρα, Λευκωσία)

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των γονέων για τη μεταβατική περίοδο που βιώνουν τα παιδιά και παροχή πρακτικών εισηγήσεων για ορθή προετοιμασία.

Οριοθέτηση της συμπεριφοράς του παιδιού (Νικηφόρου Μηλίτσα, Λεμεσός, Λάρνακα)

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους γονείς να μάθουν τι σημαίνει οριοθέτηση της συμπεριφοράς και πώς και πότε μπορεί να επιτευχθεί. Απώτερος σκοπός είναι να ενημερωθούν οι γονείς για θέματα πειθαρχίας καθώς και τους τρόπους για προώθηση της θετικής προκοινωνικής συμπεριφοράς.

Παιδικές ταυτότητες φύλου: Συζητώντας τον κοινωνικοποιητικό ρόλο της οικογένειας (Καλλίτση Γαλάτεια, Λευκωσία)

Το σεμινάριο αυτό συζητά το φύλο ως κοινωνική κατασκευή και επικεντρώνεται στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, και κυρίως της οικογένειας, ως πεδίο αναπαραγωγής συγκεκριμένων παιδικών έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο συζητά τρόπους με τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνει την ταυτότητα φύλου του παιδιού, τις αξίες που αντιστοιχούν στο κάθε φύλο, καθώς και τις θηλυκότητες/αρρενωπότητες που το παιδί αναπτύσσει. Συζητούνται διάφορα θέματα όπως: η διαφοροποίηση στο έμφυλο περιβάλλον του παιδιού (π.χ. αγορά επίπλων, διακόσμησης, ρουχισμού), η διαφοροποίηση στις δραστηριότητες/ενδιαφέροντα που συχνά προωθούνται τα παιδιά αναλόγως του φύλου τους, οι προσδοκίες όσον αφορά τις ακαδημαϊκές ικανότητες και τα «κατάλληλα» ακαδημαϊκά θέματα για το κάθε φύλο, καθώς και οι διαφοροποιημένοι τρόποι συμπεριφοράς και αντιμετώπισης του κάθε παιδιού αναλόγως του φύλου του. Συζητείται επίσης ο ρόλος άλλων σημαντικών παραγόντων κοινωνικοποίησης, όπως είναι το παιχνίδι, τα βιβλία, η καταναλωτική κουλτούρα και ο ρόλος των ΜΜΕ στη συγκρότηση του κοινωνικού φύλου και των θηλυκών και αρρενωπών ταυτοτήτων των παιδιών.

Παιδική Παντοδυναμία: Πλεονέκτημα ή δυσκολία; (Καραβασίλη Σοφία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι α) να αναδείξουμε πώς ο τρόπος ανατροφής άλλοτε συμβάλλει και άλλοτε αποτρέπει την εγκαθίδρυση της παιδικής παντοδυναμίας, β) να διερευνήσουμε τα μηνύματα των γονέων που διευκολύνουν τα παιδιά και όλη την οικογένεια σε αρμονική συμβίωση, γ) να προτείνουμε αποτελεσματικούς τρόπους στους γονείς για την «καθοδήγηση» των παιδιών τους, δ) να προσεγγίσουμε τη θέσπιση ορίων με τρόπο που βοηθά τους γονείς και διευκολύνει τα παιδιά, και ε) να αναδείξουμε το ζήτημα της συναισθηματικής ασφάλειας των παιδιών.

Πρακτικές για την καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών στο σπίτι (Μάρκογλου Αγγελική, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η χρήση της τεχνολογίας έχει κατακλείσει τη ζωή των παιδιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, το έργο των γονέων γίνεται δυσκολότερο και οι σχέσεις τους με τα παιδιά κλυδωνίζονται συνεχώς. Στο παρόν σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι έννοιες της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης τους, όπως και μια σειρά από εναλλακτικές μορφές απασχόλησης των παιδιών στο σπίτι, με σκοπό την καλλιέργεια των ανώτερων αυτών δεξιοτήτων σκέψης και στο οικογενειακό περιβάλλον. Βασικό συστατικό του σεμιναρίου αποτελεί η συμμετοχή των γονέων μέσω της συζήτησης, αλλά και μέσω σύντομων δραστηριοτήτων που θα κληθούν να δημιουργήσουν ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών τους. Το σεμινάριο προσαρμόζεται και εστιάζει στις ανάγκες του εκάστοτε πλαισίου και δύναται να προσφερθεί και σε μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί η αναστοχαστική διαδικασία των συμμετεχόντων/ουσών.

Πώς η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους αλλά και στη βελτίωση της συνολικότερης υγείας. Διαχείριση των επιπτώσεων της υποκινητικότητας ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19 (Τρύφωνος Άντρεα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)

Η μείωση της φυσικής δραστηριότητας και αύξηση της καθιστικού χρόνου έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Όλοι ξέρουμε ότι με την άσκηση ενισχύει την ψυχολογική μας κατάσταση. Ωστόσο, πιθανολογώ ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τους μηχανισμούς με του οποίους αυτό επιτυγχάνεται. Επομένως, σκοπός του προκειμένου σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στους μηχανισμούς με τους οποίους η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαχείρισης αγχωδών καταστάσεων. Επίσης, το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας του ενεργού τρόπου ζωής και της φυσικής δραστηριότητας, ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης. Στο σεμινάριο θα δοθούν οι οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας περί φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, ενώ θα αναφερθούμε σε απλά “tips” για την υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής.

Ρύθμιση (έντονων) συναισθημάτων - θυμού, φόβου, αισθήματος αβεβαιότητας - με την τεχνική του Focusing (διαδικασία Εστίασης) του Gendlin (Κοτίτσα Μαρία, Λεμεσός)

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στο να αναδείξει τη σημασία του ‘να είμαστε’ ή του να βιώνουμε έντονα συναισθήματα με τρόπο ώστε η προσπάθεια διαχείρισής των να είναι επιτυχής. Το Focusing (διαδικασία Εστίασης) είναι ένας τέτοιος τρόπος βιωματικότητας, που από τη συστηματοποίησή του σε συγκεκριμένη τεχνική από τον Gendlin (Focusing, 1980), μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια. Στην 90λεπτη αυτή συνάντηση, μέσα από ασκήσεις, θα καλλιεργήσουμε δεξιότητες και ικανότητες προσέγγισης και επικοινωνίας (πρωτίστως με τον εαυτό), μέσω της δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου, της δημιουργίας και διατήρησης αισθήματος ασφάλειας και σεβασμού, καθώς και ανίχνευσης μιας βιωμένης αίσθησης (felt sense), μιας κατάστασης ή ενός συναισθήματος.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης (Χατζηττοφή Παναγιώτα, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη υγειών και ισορροπημένων ενηλίκων. Με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, προωθείται το δικαίωμα των παιδιών να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλίζουν όλα τα επίπεδα της σεξουαλικής τους υγείας (σωματικής, συναισθηματικής, κοινωνικής). Όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατάλληλη για την ηλικία τους. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), στις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (σελ. 20), ορίζει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως τη «μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας» και προσθέτει ότι αυτή πρέπει να «ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζει στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης». Ο ρόλος του γονιού στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το σχετικό σεμινάριο για γονείς έχει ως στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους γονείς, αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση, πετυχαίνοντας στη συμβολή της ενημέρωσης, αλλά και την ενδυνάμωση της στρατηγικής της πρόληψής και της προστασίας των παιδιών, από τον σωματικό και τον ψυχικό τραυματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο του σχετικού σεμιναρίου, αναμένεται να γίνει αναφορά, μεταξύ άλλων, στον ορισμό και την αναγκαιότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στον ρόλο και τη στάση της οικογένειας στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σε πρακτικές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στη βάση των αναπτυξιακών οροσήμων και, τέλος, στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Σπίτι και σχολείο μας, όλος ο κόσμος (Κατσαρή Μαρίνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των γονέων/κηδεμόνων με το σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και φοιτούν τα παιδιά τους. Επίσης, στόχος του σεμιναρίου είναι ο εξοπλισμός των γονέων/κηδεμόνων και των παιδιών τους με δημιουργικά εργαλεία ενίσχυσης του διαπολιτισμικού αισθητηρίου καθώς και η συμπερίληψη (inclusion) και ένταξη (integration) με ενεργό τρόπο γονέων/κηδεμόνων με διαφορετική εθνική καταγωγή ώστε η προσέγγιση να αποκτήσει ολιστικό χαρακτήρα. Με άξονα τον τελευταίο ειδικό σκοπό, τίθεται επίσης ο στόχος της καλύτερης, ομαλότερης και αποδοτικότερης συμπερίληψης και ένταξης των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στον χώρο του σχολείου.

Συγκρούσεις: Η γαλήνη της ψυχής. Το μέσο για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα (Νικολαΐδου Δάφνη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα)

Το Σεμινάριο αφορά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισής τους. Ενισχύει τον προβληματισμό σε σχέση με την προσωπική στάση απέναντι σε αυτές και εισηγείται πρακτικές γόνιμης επικοινωνίας και διαλόγου, ώστε οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει χρήσιμες διεργασίες για την προσωπική/διαπροσωπική ανάπτυξη και την ανάδυση δημιουργικών και καινοτόμων επιλογών. Επιπρόσθετα, διαπραγματεύεται τη δυναμική που δημιουργεί η ισχύς στα παιχνίδια εξουσίας και προτείνει τρόπους μετατροπής της σε συνεργατική δύναμη, μέσω ενός μοντέλου χαρτογράφησης της σύγκρουσης. Τέλος, περιλαμβάνονται ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης και προσωπικής εμβάθυνσης.

Συνεργασία Οικογένειας - Σχολείου Σε Θέματα Συμπεριφοράς: Αναπτύσσοντας Κοινή Γλώσσα στις Αναμενόμενες Συμπεριφορές (Κουρέα Λευκή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της σχέσης οικογένειας σχολείου κάτω από το σύστημα ΠροΘεΣυ με έμφαση την πρωτογενή πρόληψη.

Σχολικός Εκφοβισμός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση του Φαινομένου (Χατζηττοφή Παναγιώτα, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο Σχολικός Εκφοβισμός αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ως μορφή σωματικής, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας, ο εκφοβισμός πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό και εξωσχολικό πλαίσιο και καθίσταται απειλή τόσο για τη σωματική όσο και τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών, προκαλώντας έντονη και εύλογη ανησυχία στους γονείς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος και τον σημαίνον ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου, στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου για γονείς αποτελεί η κατανόηση του φαινομένου, η αναγνώριση των αιτίων και των επιπτώσεων στα παιδιά, καθώς, επίσης, και η ανάδειξη του ρόλου των γονέων, αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

Σχολικός εκφοβισμός: Γονικοί παράγοντες και ατομικοί παράγοντες: Πρακτικές συμβουλές (Νικηφόρου Μηλίτσα, Λεμεσός, Λάρνακα)

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους γονείς για τους γονικούς και ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό και να τους εκπαιδεύσει σε τρόπους πρόληψης κατά του σχολικού εκφοβισμού. Επίσης, οι γονείς που ήδη αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα με τα παιδιά τους θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να τα βοηθήσουν με πρακτικές συμβουλές οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Τα ερωτήματα των παιδιών σε σχέση με το σεξ και τη σεξουαλικότητα -πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτά καλλιεργώντας θετικές στάσεις και αντιλήψεις (Λέστα Στάλω, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

• Αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των γονιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών • Αναγνώριση της σημαντικότητας ανάπτυξης ενός οικείου, ανοικτού και ειλικρινή διαλόγου με τα παιδιά για θέματα που αφορούν το σεξ και τη σεξουαλικότητα • Ενδυνάμωση των γονιών και καλλιέργεια δεξιοτήτων ως προς την ανάπτυξη μιας ανοικτής, ειλικρινής επικοινωνίας με τα παιδιά σε θέματα σεξουαλικότητας • Καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων των γονιών που αφορούν τη θετική προσέγγιση στη σεξουαλικότητα (sex positive approach) • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των γονιών να απαντούν σε ερωτήματα των παιδιών χρησιμοποιώντας τη θετική προσέγγιση στη σεξουαλικότητα.

Τα μικρά αφεντικά: θέτουμε όρια στα παιδιά μας; (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Πόσο εύκολο είναι να θέσουμε όρια στα παιδιά; Τι πρέπει να γνωρίζουμε ως γονείς για να βοηθήσουμε στην οριοθέτηση των παιδιών μας; Τα όρια υπάρχουν παντού και αφορούν όλους μας. Τα όρια δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τους συνανθρώπους του, όπου έχει τη δυνατότητα να αντλεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια για να μπορεί να εξελίσσεται και να δημιουργεί. Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί θα εκπαιδευτεί στην τήρηση των ορίων. Ένα ιδιαίτερο απαιτητικό έργο για τους γονείς που πολλές φορές αποδεικνύεται και πολύ «ζόρικη» υπόθεση. . Στο σεμινάριο αυτό οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουν τις έννοιες της Οριοθέτησης και Πειθαρχίας. Θα ενημερωθούν για τα οφέλη, το χρόνο έναρξης της οριοθέτησης των παιδιών και ειδικότερα την οριοθέτηση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και τη γνωριμία τους με τις βασικές αρχές της οριοθέτησης. Ένα σημαντικό μέρος του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στη μέθοδο οριοθέτησης των Φυσικών και Λογικών Συνεπειών, με εκτενή αναφορά σε παραδείγματα και αντιπαραδείγματα χρήσης της οριοθέτησης λογικών συνεπειών και πειθαρχίας στην καθημερινή οικογενειακή ζωή. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις κάτωθι θεματικές: • Τι είναι πειθαρχία και τι είναι οριοθέτηση; • Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές γονικές πρακτικές; • Γιατί είναι σημαντικό οι γονείς να κάνουν χρήση ορίων; • Πότε ξενικά η οριοθέτηση; • Τι επιδιώκει ένα παιδί με αρνητική, επίμονη, αντιδραστική και πεισματάρικη συμπεριφορά; • Για ποιους λόγους τα παιδιά δεν είναι συνεργάσιμα με τους γονείς τους; • Πως τίθενται τα όρια; • Πρακτικά λεκτικά παραδείγματα οριοθέτησης • Συμπεριφορικές τεχνικές για την τροποποίηση της συμπεριφοράς • Θετική ενίσχυση/ανταμοιβή • Πίνακας δώρου ή οικονομία κουπονιών • Μίμηση • Αγνόηση • Υπερδιόρθωση-θετική διόρθωση • Time-out • Διαφορές πειθαρχίας και οριοθέτησης με πρακτικά λεκτικά παραδείγματα Στο σεμινάριο ο εισηγητής θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες εκτός με παραδείγματα, με οπτικό υλικό αλλά και με σενάρια καθημερινής ζωής σε μικρές ομάδες.

Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονιών για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι όσο και το παιδί τους σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί που είναι είτε θύμα, θύτης και/ή παρατηρητές κατά την εκδήλωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζεται στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και του παιδιού τους, και των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων, και ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον σχολικό εκφοβισμό. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται από τον σχολικό εκφοβισμό. Τα σχολεία που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας, των μαθητών και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη- Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολείο σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους: • εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point • πρόκληση συζήτησης • μελέτη- συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο • ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό των παιδιών; (Μιχαήλ Ελένη, Λευκωσία)

Η επιμόρφωση συζητά το θέμα του θυμού, στοχεύοντας όπως οι συμμετέχουσες/οντες: 1. αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους ο θυμός επηρεάζει πολυδιάστατα τον άνθρωπο (γονείς και παιδιά). 2. εντοπίζουν τα σημάδια θυμού στον εαυτό τους αλλά και στα παιδιά τους. 3. εμβαθύνουν στην κατανόηση του συναισθήματος αυτού, βλέποντας το ως ένα φίλο ο οποίος θυμίζει τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών τους 4. αποκτήσουν εργαλεία/τεχνικές διαχείρισης του θυμού τα οποία οι συμμετέχουσες/οντες θα ζήσουν βιωματικά μέσα από την επιμόρφωση.

Το άγχος και ο αγχολυτικός ρόλος της μουσικής (Παγώνη Μιχάλης, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το άγχος είναι ένα σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους, με έντονα σημάδια ψυχικής και σωματικής δυσφορίας. Σημάδια άγχους μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις ηλικίες. Πολύ συχνά, οι στρεσογόνες αιτίες επιδρούν άμεσα στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και προκαλούν αντιδράσεις, όπως ανασφάλεια, αρνητισμό, αποξένωση, ακόμα και κατάθλιψη. Η διαχείριση των αγχωτικών καταστάσεων που βιώνουν σχεδόν καθημερινά λόγω σχολικών ή και άλλων υποχρεώσεων, αλλά και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης και ακόμα περισσότερο της ειδικής εκπαίδευσης μπορεί να καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω των τεχνών και ειδικότερα μέσα από τη μουσική. Η διατήρηση της ηρεμίας και ψυχραιμίας του παιδιού, διοχετεύοντας την ενέργεια του στη μουσική και γενικότερα στις τέχνες θα τον βοηθήσει να ανακτήσει την ψυχική, πνευματική και σωματική ισορροπία, θα αναπτύξει την αυτοπεποίθηση του και τη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο μέσα από μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης συναισθημάτων.

Το παραμύθι ως μέσο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης της γλωσσικής δεξιότητας (Λοΐζου Εβίτα, Λεμεσός)

Να αντιληφθούν οι γονείς πως πέρα από τη χρήση αναγκαίων και κατάλληλων διδακτικών βιβλίων που αφορούν την ελληνική γλώσσα, η χρήση του παραμυθιού από τα παιδιά και από τους γονείς συνδράμει στην επίτευξη βελτίωσης της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας έχοντας ως "εργαλείο" το λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού συμβάλλει στη δημιουργία ενός άνετου διδακτικού περιβάλλοντος, στην παροχή χαράς στα παιδιά και συνάμα στην υλοποίηση του διδακτικού στόχου που δεν είναι άλλος από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.